Ημερίδα Χημείας 2020

Όπως και κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη προτείνεται η πραγματοποίηση ημερίδας Χημείας με αντικείμενο θέματα που παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον σε χημικούς και επιστήμονες άλλων συγγενών κλάδων.

Ενδεικτικές προτάσεις για θέματα που μπορούν να παρουσιασθούν.

Καλούνται όλοι όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν κάτι στην ημερίδα να στείλουν ένα μήνυμα στην επιτροπή του προγράμματος της ημερίδας με το θέμα της παρουσιάσεώς τους και, εφόσον υπήρξε, το όνομα του μέλους ΔΕΠ με το οποίο συνεργάστηκαν για την προετοιμασία της. Αυτή η ενημέρωση πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, ώστε να διαμορφωθεί το πρόγραμμα και να ανακοινωθεί εγκαίρως.

Ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Τμήματος Χημείας: 8/1/2020

Ενημέρωση 13/3/2020:
Μετά την διακοπή των μαθημάτων στις 11/3/2020 και με άγνωστη την ημερομηνία επανενάρξεως αυτών, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η ημερίδα του 2020 πριν το Πάσχα. Αν έχει αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του πανεπιστημίου μετά το Πάσχα, η πιο πιθανή ημέρα διεξαγωγής της ημερίδας είναι η Τετάρτη 6 Μαΐου 2020. Ακόμη και αν δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί μέχρι την λήξη του εαρινού εξαμήνου, θα βρεθεί χρόνος είτε αμέσως μετά είτε το φθινόπωρο. Ανεξάρτητα από τις προοπτικές αυτές, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν το τρέχον διάστημα για να ετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους. Προφανώς, με αυτά τα δεδομένα δεν επείγει η ενημέρωση της επιτροπής για το θέμα της κάθε παρουσιάσεως.