Εκδηλώσεις εκατονταετηρίδος του Τμήματος Χημείας

Κοπή πίττας του Τμήματος Χημείας

Κατά την αρχή του ημερολογιακού έτους τα μέλη του τμήματος Χημείας συγκεντρώνονται στον κεντρικό διάδρομο μεταξύ των πτερύγων του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας.

2011 (21/1/2011)
2017 (8/2/2017)
2018 (24/1/2018)