ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2011-12

14 Δεκεμβρίου 2011
Τετάρτη, 13:00
Αξιοποίηση των αμπελοοινικών υποπροϊόντων
Η. Νεραντζής, Καθηγητής, Τμήμα Οινολογίας, ΤΕΙ Αθηνών
21 Δεκεμβρίου 2011
Τετάρτη, 13:00
Προσδιορισμός φαινολικών συστατικών σε αρωματικά φυτά, μελέτη της αντιοξειδωτικής και αντιμικροβιακής τους δράσης
Χ. Προεστός, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
11 Ιανουαρίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Διαμορφωτική ευελιξία πολυπεπτιδίων μέσω Φασματοσκοπίας Βιομοριακού NMR
Γ. Σπυρούλιας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
18 Ιανουαρίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Κλιματική αλλαγή και περί του κινδύνου από την παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη
Π. Ιωάννου, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
25 Ιανουαρίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Μύθοι και αλήθειες στη διατροφή από την ασφάλεια τροφίμων στην πρόληψη χρονίων νοσημάτων
Α. Ζαμπέλας, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1 Φεβρουαρίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Δομικός χαρακτηρισμός βιολογικών μακρομορίων με χρήση μικροκρυσταλλικών ιζημάτων: Επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέχρι σήμερα και μελλοντικές προοπτικές
Ε. Μαργιωλάκη, Λέκτορας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
8 Φεβρουαρίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Μεταγωγή μηχανικού σήματος στον πνεύμονα και μεταβολισμός πνευμονικού επιφανειοδραστικού παράγοντα
Μ. Λέκκα, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
15 Φεβρουαρίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Προχωρημένες τεχνικές παλμικού ηλεκτρονικού παραμαγνητικού συντονισμού (pulsed EPR) και εφαρμογές σε σύγχρονα προβλήματα Φυσικής και Χημείας
Γ. Μήτρικας, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
22 Φεβρουαρίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Προοπτικές χρήσης βλαστοκυττάρων σε χρόνιες και ανίατες παθήσεις: Πόσο κοντά είναι η ιατρική πρακτική σε θεραπευτικές εφαρμογές της "κυτταρικής θεραπείας";
Ε. Τσιλιμπάρη, Διευθύντρια, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
29 Φεβρουαρίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Φωτοχημεία του DNA
Δ. Μαρκοβίτση, Διευθύντρια, Laboratoire Francis Perrin, CEA/Saclay
7 Μαρτίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Μελέτη των φαρμακευτικών ουσιών και των μεταβολιτών τους στο περιβάλλον με φασματομετρία μάζας υψηλής διαχωριστικής ικανότητας και ακρίβειας μάζας
Δ. Τσίπη, Γενικό Χημείο του Κράτους
4 Απριλίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Σύνθεση νανοδομών και επιφανειακή τροποποίηση υλικών με laser
Ε. Σαραντοπούλου, ερευνήτρια, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
2 Μαΐου 2012
Τετάρτη, 13:00
Αναστολείς λιπολυτικών ενζύμων
Β. Μαγκριώτη, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
23 Μαΐου 2012
Τετάρτη, 13:00
Ελικοβακτήριο του πυλωρού: Μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του στομάχου ή επικίνδυνος καρκινογόνος μικροοργανισμός;
Δ. Σγούρας, Κύριος Ερευνητής, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur
30 Μαΐου 2012
Τετάρτη, 13:00
Μη αδιαβατικά φαινόμενα στην Χημεία
Α. Καλέμος, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
13 Ιουνίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Αναβάλλεται
Impedimetric Biosensors and Immunosensors
Μ. Προδρομίδης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
20 Ιουνίου 2012
Τετάρτη, 13:00
Αναβάλλεται
Ενεργοποίηση των Ο22Ο από p-διοξολενικά βιομιμητικά σύμπλοκα των μετάλλων μετάπτωσης
Α. Κεραμιδάς, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Τετάρτη 13:00

PDF

Προηγούμενα έτη