ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2009-10

12 Οκτωβρίου 2009
Δευτέρα, 13:30
Platinum and palladium catalysed carbonylations
L. Kollar, Professor, Department of Inorganic Chemistry, University of Pecs, Hungary
2 Νοεμβρίου 2009
Δευτέρα, 13:00
Προλήψεις και προκαταλήψεις της Χημείας
Α. Μαυρίδης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
13 Νοεμβρίου 2009
Παρασκευή, 15:00
Coordination Chemistry Approaches to Nanostructures
A. Powell, Institut für Anorganische Chemie, Universität Karlsruhe (TH), Karlsruhe, Germany
30 Νοεμβρίου 2009
Δευτέρα, 13:00
Ανάπτυξη και Εμπορική Εκμετάλλευση Καταλυτικής Τεχνολογίας για την Αντιμετώπιση των Εκπομπών Οξειδίων Αζώτου από Βιομηχανικές Δραστηριότητες - Παγκόσμια Πρωτοπορία
Α. Μ. Ευσταθίου, Καθηγητής, Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
7 Δεκεμβρίου 2009
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται για 21 Δεκεμβρίου 2009
Πράσινη χημεία και τεχνολογία
Κ. Χασάπης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
14 Δεκεμβρίου 2009
Δευτέρα, 13:00
Η μικρο και νανο κατασκευαστική συναντά την χημεία: Μικρορευστομηχανικές διατάξεις και συστήματα για φυσικοχημικές διεργασίες, και χημική ανάλυση
Ε. Γογγολίδης, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
18 Ιανουαρίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Μελέτη της δυναμικής/θερμοδυναμικής του πυρήνα και διερεύνηση των ορίων της πυρηνικής σταθερότητος
Γ. Α. Σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
8 Φεβρουαρίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Ο ρόλος της απολιποπρωτεΐνης Ε στην παθογένεση της νόσου του Alzheimer
Α. Χρόνη, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
22 Φεβρουαρίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσω της παραγωγής μονοκυτταρικής πρωτεΐνης (SCP) με πρώτη ύλη το τυρόγαλα
Α. Κουτίνας, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
1 Μαρτίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται για 7 Ιουνίου 2010
Η ανάλυση της σύστασης των βιολογικών υγρών με φασματοσκοπία NMR στην κλινική διάγνωση
Ε. Μπαϊρακτάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικής Χημείας, Εργαστήριο Κλινικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διευθύντρια Βιοχημικού Εργαστηρίου Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
8 Μαρτίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Παραγωγή βιοκαυσίμων συμβατών με πετρο-ντίζελ από φυτικά έλαια
Ν. Παπαγιαννάκος, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
22 Μαρτίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Μηχανισμοί αντιδράσεων στην Ατμοσφαιρική Χημεία: Ένα νέο ενδιαφέρον πεδίο εφαρμογών της Κβαντικής Χημείας
Α. Μυλωνά-Κοσμά, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
12 Απριλίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται
Στεροειδείς Ορμόνες και Στεροειδικοί Υποδοχείς - Η σημασία τους στην υγεία και στην ασθένεια στον άνθρωπο
Π. Μουτσάτσου-Λαδικού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιατρικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
19 Απριλίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Ανάπτυξη Νέων Πορωδών Στερεών Ανόργανου-Οργανικού Σκελετού (MOFs) για Αποθήκευση και Διαχωρισμό Αερίων (H2, CO2 & CH4)
Π. Τρικαλίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
3 Μαΐου 2010
Δευτέρα, 13:00
Νεώτερα δεδομένα για την ουμανίνη (humanin) και για συναφή με την ουμανίνη νευροπροστατευτικά πεπτίδια
Ε. Λιβανίου, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
10 Μαΐου 2010
Δευτέρα, 13:00
Ανάπτυξη στρατηγικών σύνθεσης μοριακών υλικών
Ι. Παπαευσταθίου, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
17 Μαΐου 2010
Δευτέρα, 13:00
Cyclophanes, Cryptands and Molecular Devices
Ion Grosu, Καθηγητής, Σχολή Χημικών και Χημικών Μηχανικών (Τομέας Οργανικής Χημείας), Babes-Bolyai University, Ρουμανία
31 Μαΐου 2010
Δευτέρα, 13:00
Χημικός και φυσικός εμβολιασμός πολυμερικών αλυσίδων πάνω σε νανοσωλήνες άνθρακα
Γ. Σακελλαρίου, Λέκτορας, Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
14 Ιουνίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Ολιστικές αναλυτικές τεχνικές. Εφαρμογή στην Ανάλυση μεταβολικού προφίλ (μεταβολομική)
Γ. Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
21 Ιουνίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Design, Synthesis and Applications of Chiral N-heterocyclic and Organometallic Reagents
C. Metallinos, Associate Professor, Department of Chemistry, Brock University, St. Catharines, Canada
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Δευτέρα 13:00

PDF