ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2005-06

10 Οκτωβρίου 2005
Δευτέρα, 13:00
Έλεγχος doping και η εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα
Κ. Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ελέγχου Doping, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών
24 Οκτωβρίου 2005
Δευτέρα, 13:00
Μελέτη αντιδράσεων με απεικόνιση ιόντων
Θ. Κιτσόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
7 Νοεμβρίου 2005
Δευτέρα, 13:00
Υβριδικά ανόργανα-οργανικά υλικά βασισμένα σε πολυμερή
Α. Πίσπας, Ερευνητής, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
21 Νοεμβρίου 2005
Δευτέρα, 13:00
Σχέση δομής-λειτουργίας της πρωτεΐνης ΗΡΝΑΡ του παθογόνου ελικοβακτηρίου του πυλωρού. Προστασία του DNA και αλληλεπίδραση με ουδετερόφιλα
Θ. Χολή-Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
5 Δεκεμβρίου 2005
Δευτέρα, 13:00
Βιομετασχηματισμοί στην οργανική σύνθεση
Ι. Σμόνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
19 Δεκεμβρίου 2005
Δευτέρα, 13:00
Αλογονοξικά οξέα. Μια νέα κατηγορία ρύπων
Ε. Μπακέας, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
9 Ιανουαρίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Βιοϊατρικά πολυμερή
Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
6 Φεβρουαρίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Η ποιοτική σύσταση της τροφής σε λιπαρά οξέα επηρεάζει την εμφάνιση και την εξέλιξη της παχυσαρκίας
Μ. Μαυρή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
13 Φεβρουαρίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Εφαρμογή της Προρρητικής Μικροβιολογίας στη διαχείριση της ποιότητας και ασφάλειας στην αλυσίδα τροφίμων
Π. Ταούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
27 Φεβρουαρίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Μοριακή δομή και ιδιότητες τροποποιημένων κυκλοδεξτρινών
Κ. Γιαννακοπούλου, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
13 Μαρτίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Δενδρομερή: Σύνθεση, ιδιότητες και πιθανές εφαρμογές
Κ. Σκομπρίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
27 Μαρτίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται
Πολυοξομεταλλικές ενώσεις του μολυβδαινίου και του βαναδίου με θειώδη και ανθρακικά ανιόντα
Θ. Καμπανός, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
10 Απριλίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Ανάπτυξη νέων εκλεκτικών ρυθμιστών του υποδοχέα των οιστρογόνων
Μ. Αλέξης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
8 Μαΐου 2006
Δευτέρα, 13:00
Σχεδιασμός και σύνθεση βιοδραστικών αιθερικών φωσφολιπιδίων
Θ. Καλογεροπούλου, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
22 Μαΐου 2006
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται
Μελέτη της δομής και της μορφολογίας πολυμερικών υλικών με θερμική ανάλυση και φασματοσκοπία Raman
Κ. Βύρας, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
5 Ιουνίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Συγκεντρώσεις οργανικού κλάσματος αιωρουμένων σωματιδίων στην Αθήνα (Αύγουστος 2003)
Σ. Ραψομανίκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
19 Ιουνίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Ετερομεταλλικά σουλφιδο-σύμπλοκα Rh - Mo με ενδιαφέρουσες ηλεκτρονικές ιδιότητες
Σ. Κοΐνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Δευτέρα 13:00

PDF