ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Δεκέμβριος 1999

ΘΕΜΑ: Αποτίμηση εκπαιδευτικού εργου και παρεχομένων υπηρεσιών του τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε εθελοντική αξιολόγηση με χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σας παρουσιάζουμε το πόρισμα του έργου για δικής σας ενημέρωση.

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει:

1. Έκθεση της Εσωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Έκθεση της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης.
3. Τελικό Πόρισμα με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις των 1 και 2.

Σημειώνεται ότι η έκθεση της εξωτερικής επιτροπής αποτελείται από δυο μέρη. Το πρώτο υπογράφεται από τέσσερις καθηγητές, ενώ το δεύτερο από ένα εκπρόσωπο της χημικής βιομηχανίας και καλύπτει ανάλογα θέματα.

Μετά τιμής,
Ο πρόεδρος της Εσωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης

Αριστείδης Μαυρίδης
Καθηγητής Χημείας