Μαρία Κορομάντζου

(1930-2007)
Πτυχίο Χημείας ΕΚΠΑ: 8.5 (16/6/1955)
Σταδιοδρομία ΕΚΠΑ: βοηθός, επιμελήτρια (ως ~1978)

Δημοσιεύσεις

 1. Συμβολή εις την δοσιμετρίαν ακτινοβολίας γ δια της χημικής οδού. Χρησιμοποίησις υδατικών διαλυμάτων λευκοχρυσοκυανιούχων συμπλόκων αλάτων
  Τ. Καραντάσης, Π. Σακελλαρίδης, Μ. Κορομάντζου
  Χημικά Χρονικά 23Α, 85-90 (1958) [PDF]
 2. Ραδιόλυσις υδατικών διαλυμάτων του σουλφαμικού οξέος και σουλφαμικών αλάτων
  Τ. Καραντάσης, Π. Σακελλαρίδης, Μ. Κορομάντζου
  Χημικά Χρονικά 23Α, 309-312 (1958) [PDF]
 3. Complexes of 3A group elements of quinaldic acid
  M. B. Koromantzou and G. A. Pneumaticakis, Chem. Ind. 25, 1089 (1967)
 4. Coordination complexes of 3,4-dihydroxyphenylpropionic acid (dihydrocaffeic acid) with copper(II), nickel(II), cobalt(II) and iron(III)
  Athinoula L. Petrou, Maria V. Koromantzou and John M. Tsangaris
  Transition Metal Chemistry 16, (1), 48-52 (1991) [DOI: 10.1007/BF01127870]
 5. Coordination complexes of caffeic and ferulic acids with Cu(II), Ni(II), Co(II) and Fe(III),
  A. L. Petrou, M. V. Koromantzou, and J. M. Tsangaris
  Chimika Chronika, New Series 22, 189-204 (1993) [PDF]