Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

2 Νοεμβρίου 2018Οι φωτογραφίες οφείλονται στους: Δ. Νεόφυτο, Α. Γκολόση ( - IMG_20181102_130, IMG_20181102_131 - )
Όποιος άλλος έχει φωτογραφίες που θα ήθελε να προστεθούν ας επικοινωνήσει με τον συντονιστή των επισκέψεων.

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας