Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

24 Νοεμβρίου 2017


Εθελοντές συνοδοί ομάδας μαθητών εν αναμονή

Εθελόντριες συνοδοί ομάδας μαθητών επί το έργον

Μαθητές στο αμφιθέατρο

Παρουσίαση του κλάδου της Φυσικοχημείας στην αίθουσα διδασκαλίας "Θ. Γιαννακόπουλος"

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος


Υποδοχή στο Αμφιθέατρο Α15

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας

Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας


Εργαστήριο Οργανικής Χημείας


Υποδοχή των επισκεπτών

Ενημέρωση για την Χημεία

Ξενάγηση στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Αναμνηστική φωτογραφία πριν την αναχώρηση

Οι φωτογραφίες οφείλονται στους: Α. Τσεκούρα, Δ. Νεόφυτο, Χ. Κουτσουρούμπη, Κ. Σινταχμέτ, Ε. Παπαδοπούλου, Ε. Αξιώτη (SAM, IMG_20171124_10, 20171124, DSC, IMG_20171124_13, IMG_xxxx)
Όποιος άλλος έχει φωτογραφίες που θα ήθελε να προστεθούν ας επικοινωνήσει με τον συντονιστή των επισκέψεων.

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας