Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

6 Απριλίου 2017


Παρατήρηση οξειδοαναγωγικής αντιδράσεως στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Φωτογράφος φωτογραφίζει και ...

... φωτογραφίζεται.

Παρουσίαση στην αίθουσα Μικροβιολογίας του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων

Δείγματα καλλιεργειών για παρατήρηση

Εθελόντριες συνοδοί ομάδας μαθητών επί το έργον

Ογκομέτρηση οξέως με βάση, παρατήρηση τελικού σημείου με δείκτη φαινολοφθαλεΐνη ή με μέτρηση pH στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Οι φωτογραφίες οφείλονται στους: Δ. Ζησιμοπούλου, Αθ. Τσεκούρα
Όποιος άλλος έχει φωτογραφίες που θα ήθελε να προστεθούν ας επικοινωνήσει με τον συντονιστή των επισκέψεων.

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας