Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

29 Μαρτίου 2017

Σταδιακή προσέλευση μαθητών στο αμφιθέατρο.

Παρουσίαση της Χημείας, των κλάδων της και των εφαρμογών της από τον πρόεδρο του τμήματος Χημείας κ. Κόκοτο

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας


Η παρουσίαση στο αμφιθέατρο

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ποιοτική ανάλυση με φθορισμό στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ποσοτική ανάλυση οξέος σε ξύδι στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Πυροχημικές ποιοτικές αναλύσεις στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Μοντέλα μορίων και διευκρίνιση ασθένειας με χημική ερμηνεία στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Καταλυόμενη αναγωγή H2O2 για παραγωγή "οδοντόπαστας για ελέφαντες"
Χρωματογραφία

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος
Ογκομέτρηση

Οι φωτογραφίες οφείλονται στους: Χρ. Κουτσουρούμπη, Αθ. Τσεκούρα, Σ. Νικολοπούλου, Ελ. Αξιώτη, Κλ. Παρίση [2017, SAM, 1769, IMG, SDC]
Όποιος άλλος έχει φωτογραφίες που θα ήθελε να προστεθούν ας επικοινωνήσει με τον συντονιστή των επισκέψεων.

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας