Φωτογραφίες από την επίσκεψη του 14ου Γυμνασίου Αθηνών στο Τμήμα Χημείας στις 29 Μαρτίου 2017


Υποδοχή των μαθητών από φοιτητές του τμήματος Χημείας

Το πρώτο σχολείο στο αμφιθέατρο

Η παρουσίαση της Χημείας από τον πρόεδρο του τμήματος Χημείας

Το αμφιθέατρο γεμάτο από μαθητές γυμνασίου που παρακολουθούν την παρουσίαση

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας

Αναχώρηση από το Τμήμα Χημείας

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας