Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημείας

29 Μαρτίου 2017


Επίδειξη με υγρό άζωτο

6 Απριλίου 2017

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας