Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας

29 Μαρτίου 2017


Επίδειξη λιθογραφίας

6 Απριλίου 2017


Διάταξη κενού για μετρήσεις τάσεων σε λεπτά στρώματα πάγου

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας