Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας

29 Μαρτίου 2017

6 Απριλίου 2017

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας Ογκομέτρηση