Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας

29 Μαρτίου 2017


Ποιοτική ανάλυση με φθορισμό στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ποσοτική ανάλυση οξέος σε ξύδι στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Πυροχημικές ποιοτικές αναλύσεις στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

6 Απριλίου 2017

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας
Ποιοτική ανάλυση με φθορισμό στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Ποσοτική ανάλυση οξέος σε ξύδι στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Πυροχημικές ποιοτικές αναλύσεις στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας