Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Τμήμα Χημείας

Υποδοχή των μαθητών στο μεγάλο αμφιθέατρο του Τμήματος Χημείας. Παρουσίαση της Χημείας, των κλάδων της και των εφαρμογών της στην καθημερινή ζωή από τον κ. Γ. Κόκοτο, πρόεδρο του Τμήματος.

29 Μαρτίου 2017


Οι συνοδοί των ομάδων των μαθητών περιμενουν την άφιξη των σχολείων στον χώρο σταθμεύσεως

Σταδιακή προσέλευση μαθητών στο αμφιθέατρο.

Όψεις του αμφιθεάτρου κατά την διάρκεια της παρουσιάσεως.

6 Απριλίου 2017


Κατανομή επισκεπτών σε ομάδες με συνοδούς φοιτητές

Συντονισμός συνοδών φοιτητών πριν την άφιξη επόμενων σχολείων

Το πλήθος των σταθμευμένων λεωφορείων μαρτυρεί τους αριθμούς των επισκεπτών

Καθηγητές των γυμνασίων σε αναμνηστική φωτογραφία με τον πρόεδρο του Τμήματος ημείας

Μαθητες γυμνασίων παρακολουθούν την παρουσίαση.

Καθηγητές των λυκείων σε αναμνηστική φωτογραφία με τον πρόεδρο του Τμήματος Χημείας

Μαθητες λυκείων παρακολουθούν την παρουσίαση.

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας