Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Χημείας

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οδηγός Πρακτικής Ασκησης ΕΣΠΑ.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Χημείας.

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με το νέο Πληροφοριακό Σύστημα apps.praktiki.uoa.gr.

Συχνές ερωτήσεις για την Πρακτική Άσκηση (Τμήμα Χημείας).

Παρουσίαση Πρακτικής Άσκησης, Χ. Καράουστα (KORRES, 2023).

Παρουσίαση Πρακτικής Άσκησης, Θ. Μπουζούκας (ROLEO, 2023).

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15/12/2023.

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης 21/12/2023-9/1/2024.

Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 21/12/2023.

Πρακτική Άσκηση, Χ. Καράουστα, Θ. Μπουζούκας 21/12/2023.

Προσωρινά Αποτελέσματα για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ. ΠΡΚ02) για την περίοδο 14/2/2024 έως 31/10/2024 (Διάρκεια υποβολής ενστάσεων: 24/1/2024 έως 30/1/2024).

Οριστικός Πίνακας Επιλογής Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ. ΠΡΚ02). Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης: 14/2/2024 - 31/10/2024.

Ανακοινώσεις:

1. Όλοι οι επιλεγέντες και οι επιλαχόντες για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μπορούν να εγγραφούν στο ΑΤΛΑΣ-Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ

2. Οι φορείς που δεν είναι ήδη εγγραμμένοι στο ΑΤΛΑΣ-Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ πρέπει να εγγραφoύν άμεσα.

3. Εγκρίθηκε η πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του έργου με ΚΕ 20558 και τίτλο «Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με κωδ. ΟΠΣ 6004512» - TMHMA ΧΗΜΕΙΑΣ στις 28/2/2024.

4. Φέτος οι συμβάσεις θα γίνουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά. Θα ανακοινωθεί σύντομα πότε θα είναι έτοιμες για να υπογραφούν και να οριστεί η ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης.

5. Η έναρξη της απασχόλησης των δικαιούχων θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης των συμβάσεών τους στη "Διαύγεια".Εργαστήριο Φυσικοχημείας