ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2010-11

3 Νοεμβρίου 2010
Δευτέρα, 13:00
Μεταβονομική: Μια νέα εφαρμογή της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στην ανάλυση πολύπλοκων μιγμάτων
Ε. Μικρός, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
10 Νοεμβρίου 2010
Τετάρτη, 13:00
Ματαιώνεται
Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλεια οίνου
Κ. Τζιά, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
24 Νοεμβρίου 2010
Τετάρτη, 13:00
Αξιοποιώντας απόβλητα ελαιοτριβείων για την βελτίωση της διατροφικής αξίας των ψαριών ιχθυοτροφείου
Ι. Ζαμπετάκης, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1 Δεκεμβρίου 2010
Τετάρτη, 13:00
From small molecules to dendrimers: design and synthesis of new functional compounds
B. R. Steele, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
15 Δεκεμβρίου 2010
Τετάρτη, 13:00
Αναβάλλεται για τις 10/3/2011 ώρα 11:00
Κυτταρική γήρανση: Μοριακοί μηχανισμοί και ρόλος στην ιστική ομοιοστασία
Δ. Κλέτσας, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
9 Φεβρουαρίου 2011
Τετάρτη, 13:00
Μονο- και Διπυρηνικά Σύμπλοκα των Στοιχείων Μετάπτωσης ως Καταλύτες Ριζικού και Μεταθετικού Πολυμερισμού
Π. Παρασκευοπούλου, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
24 Φεβρουαρίου 2011
Πέμπτη, 11:00
Ανάπτυξη και κλινική αξιολόγηση μεθόδων ανίχνευσης και μοριακού χαρακτηρισμού κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων
Ε. Λιανίδου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
3 Μαρτίου 2011
Πέμπτη, 11:00
Η χημεία των φουλερενίων, η μετάθεση των ολεφινών και άλλες ιστορίες
Γ. Βουγιουκαλάκης, Δόκιμος Ερευνητής, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
17 Μαρτίου 2011
Πέμπτη, 11:00
Αυτο-συναρμολογούμενα φωτονικά μοριακά δίκτυα. Από την κατανόηση πολύπλοκων φωτοδιεργασιών της Φύσης στις εφαρμογές
Γ. Πιστόλης, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
31 Μαρτίου 2011
Πέμπτη, 11:00
Επεξεργασία των τροφίμων - μοντέλα προσομοίωσης
Σ. Γιαννιώτης, Αν. Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
7 Απριλίου 2011
Πέμπτη, 11:00
Αναβάλλεται
Κλιματική αλλαγή και περί του κινδύνου από την παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη
Π. Ιωάννου, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
5 Μαΐου 2011
Πέμπτη, 11:00
Ματαιώνεται
Self-assembled radicals
M. Lucarini, Καθηγητής, Τμήμα Οργανικής Χημείας, Πανεπιστήμιο της Bologna
12 Μαΐου 2011
Πέμπτη, 11:00
Ολοκληρωμένοι οπτοηλεκτρονικοί αισθητήρες για βιοαναλυτικές εφαρμογές
Π. Πέτρου, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών προϊόντων, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
19 Μαΐου 2011
Πέμπτη, 11:00
Μεταγωγή μηχανικού σήματος στον πνεύμονα και μεταβολισμός πνευμονικού επιφανειοδραστικού παράγοντα
Μ. Λέκκα, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2 Ιουνίου 2011
Πέμπτη, 11:00
Ηλεκτρονικός παραμαγνητικός συντονισμός και φασματοσκοπία Mössbauer στη μελέτη πολυπυρηνικών συμπλόκων μετάλλων μετάπτωσης και λανθανιδών. Από τη φωτοσύνθεση στους κβαντικούς υπολογιστές
I. Σανάκης, Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
9 Ιουνίου 2011
Πέμπτη, 11:00
Υπερσθενή μόρια: Μύθος και πραγματικότητα
Α. Καλέμος, Λέκτορας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χημεία διεγερμένων καταστάσεων
Ι. Κερκινές, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
20 Ιουνίου 2011
11:00
Magnetic resonance in high fields
Jurek Krzystek, National High Magnetic Field Laboratory, Florida State University, Tallahassee, Florida, USA
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Χειμερινό εξάμηνο: Τετάρτη 13:00 και
Εαρινό εξάμηνο: Πέμπτη 11:00

PDF