ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2007-08

5 Νοεμβρίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Τhree Dimensional Core-Shell Superstructures: Mechanically Strong Aerogels
Ν. Λεβέντης, Καθηγητής, Department of Chemistry, University of Missouri-Rolla
19 Νοεμβρίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Από τα αμφίφιλα στα διπλά υδρόφιλα εμβολιασμένα συμπολυμερή: (Αυτο)οργάνωση και αποκρισιμότητα σε υδατικό περιβάλλον
Γ. Μπόκιας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
3 Δεκεμβρίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ένας καινούριος ρόλος για «παλιά» μόρια: Αμινοπεπτιδάσες στην αντιγονοπαρουσίαση
Ε. Στρατίκος, Ερευνητής Γ', Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
17 Δεκεμβρίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοαισθητήρων: Αρχές λειτουργίας, βιοαναλυτικά αποτελέσματα και προοπτικές
Κ. Μισιακός, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
7 Ιανουαρίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Modelling mechanisms in supramolecular Chemistry
A. Venturini, Senior Researcher, Consiglio Nazionale della Ricerca, Bologna
21 Ιανουαρίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Νανοσύνθετα πολυμερή: Τρέχοντα αποτελέσματα σε σύνθεση, χαρακτηρισμό, τεχνολογικές εφαρμογές και μελλοντικές προσδοκίες
Ν. Θεοφίλου, S & B Ορυκτά
4 Φεβρoυαρίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Γενετική διάγνωση μονογονιδιακών νοσημάτων: εξελίξεις στην μεθοδολογία και στρατηγικές ελέγχου
J. Traeger-Συνοδινού, Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων Αγ. Σοφία, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
18 Φεβρoυαρίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται για 14 Απριλίου 2008
Διερευνώντας άτομα με βραχύχρονους παλμούς laser
Ι. Κομνηνός, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
3 Μαρτίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Υβριδικά μόρια με καρδιοπροστατευτική και νευροπροστατευτική δράση
Μ. Κουφάκη, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
17 Μαρτίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Μελέτη της δομής και λειτουργίας βακτηριακών χιτινολυτικών ενζύμων
Κ. Βοργιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
31 Μαρτίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Εκλεκτική μονοκυκλοποίηση εποξυ πολυενικών τερπενίων καταλυόμενη από το ζεόλιθο ΝaΥ
Ε. Στρατάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
14 Απριλίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται για 5 Μαΐου 2008
Συνθετικές περιπέτειες με εύκαμπτους υποκαταστάτες και πολυμερή ένταξης
Ι. Πλακατούρας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
12 Μαΐου 2008
Δευτέρα, 13:00
Quantitative Proteomic Profiling of Prostate Tissue, Sera and Cells: Potential Clinical Markers for the Diagnosis, Prognosis and Treatment of Cancer
Σ. Γαρμπής, PhD, Ίδρυμα Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
26 Μαΐου 2008
Δευτέρα, 13:00
Polymetallic clusters as single-molecule magnets and magnetic refrigerants
Dr. E. K. Brechin, Σχολή Χημείας, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου
9 Ιουνίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Ορθολογιστικός σχεδιασμός αναλόγων φυσικών προϊόντων, παρεμποδιστών της πρωτεϊνοσύνθεσης
Δ. Βουρλούμης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
23 Ιουνίου 2008
Δευτέρα, 13:00
Αναβάλλεται για το 2008-2009
Βιοπληροφορική και μικροβιολογία τροφίμων - συνεργάτες στην υπηρεσία ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων
Γ. - Ι. Νυχάς, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Δευτέρα 13:00

PDF