ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 2006-07

4 Δεκεμβρίου 2006
Δευτέρα, 13:00
Συγκεντρώσεις οργανικού κλάσματος αιωρουμένων σωματιδίων στην Αθήνα (Αύγουστος 2003)
Σ. Ραψομανίκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
15 Ιανουαρίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Από τα αμφίφιλα στα διπλά υδρόφιλα εμβολιασμένα συμπολυμερή: (Αυτο)οργάνωση και αποκρισιμότητα σε υδατικό περιβάλλον
Γ. Μπόκιας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
29 Ιανουαρίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Μελέτη της δομής και λειτουργίας βακτηριακών χιτινολυτικών ενζύμων
Κ. Βοργιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
12 Φεβρουαρίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Εκλεκτική μονοκυκλοποίηση εποξυ πολυενικών τερπενίων καταλυόμενη από το ζεόλιθο ΝaΥ
Ε. Στρατάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
26 Φεβρουαρίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Ένας καινούριος ρόλος για «παλιά» μόρια: Αμινοπεπτιδάσες στην αντιγονοπαρουσίαση
Ε. Στρατίκος, Ερευνητής Γ', Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
12 Μαρτίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Βιοπληροφορική και μικροβιολογία τροφίμων - συνεργάτες στην υπηρεσία ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων
Γ. - Ι. Νυχάς, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
26 Μαρτίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Αναβλήθηκε για την 25/6/2007
Χαρακτηρισμός της μοριακής παθολογίας των νευρομυϊκών παθήσεων
Δ. Σανούδου, Ερευνήτρια Δ', Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
23 Απριλίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Υπολογισμοί διεγερμένων καταστάσεων μικρών μορίων: Αλληλεπιδράσεις πολλών καταστάσεων, προδιάσπαση και αυτοϊοντισμός
Ι. Θεοδωρακοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
7 Μαΐου 2007
Δευτέρα, 13:00
Βιοδραστικά φυσικά προϊόντα από θαλάσσιους οργανισμούς των Ελληνικών θαλασσών
Β. Ρούσσης, Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
21 Μαΐου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Μελέτη της δομής και της μορφολογίας πολυμερικών υλικών με θερμική ανάλυση και φασματοσκοπία Raman
Κ. Βύρας, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
4 Ιουνίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ματαιώθηκε
Νανοσύνθετα πολυμερή: Τρέχοντα αποτελέσματα σε σύνθεση, χαρακτηρισμό, τεχνολογικές εφαρμογές και μελλοντικές προσδοκίες
Ν. Θεοφίλου, S & B Ορυκτά
18 Ιουνίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Ετερομεταλλικά σουλφιδο-σύμπλοκα Rh - Mo με ενδιαφέρουσες ηλεκτρονικές ιδιότητες
Σ. Κοΐνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
25 Ιουνίου 2007
Δευτέρα, 13:00
Χαρακτηρισμός της μοριακής παθολογίας των νευρομυϊκών παθήσεων
Δ. Σανούδου, Ερευνήτρια Δ', Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Αίθουσα Α2, Πτέρυγα Ε, 2ος όροφος, Κτήριο Χημείας, Πανεπιστημιούπολη
Τακτική Ώρα: Δευτέρα 13:00

PDF