Ιωάννης Ν. Ζαγανιάρης

(1900 - 1975)

Βιογραφικό σημείωμα 1931

Τακτικός καθηγητής της Οργανικής Βιομηχανικής Χημείας στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1959[-1968]), από την Αθήνα. Σπούδασε στην Αθήνα και μετεκπαιδεύθηκε στο Παρίσι και στη Λυών. Το 1931 αναγορεύθηκε υφηγητής και το 1951 έκτακτος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών. Έργα του: Οινοποιία, Οργανικά πειράματα, Πειραματική Χημεία. Δημοσίευσε επίσης πολλές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά. Πήρε μέρος στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια του 1951, 1956, 1957, 1958.

[Πηγή: Χάρη Πάτση, Νέα Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1978]

Διδακτορική διατριβή: Μελέτη επί της συστάσεως του καρπού της τομάτας και του πελτέ αυτής (1925)