Εμμανουήλ Ιω. Εμμανουήλ

(1896 - 1972)

Βιογραφικό σημείωμα στο έργο του Μ. Στεφανίδη, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Εκατονταετηρίς 1837-1937, Ε'. Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, τεύχος Β, 1952, σελ. 59, 60-61


Από το πανηγυρικό τεύχος των 100 ετών του ΕΚΠΑ (1937)