Δημήτριος Κ. Δάλμας

(1886 - 1967)

Νεκρολογία από τον Ι. Κανδήλη [Χημικά Χρονικά 32B 106-108 (1967)] και

Βιογραφικές σημειώσεις του Ι. Κανδήλη [Χημικά Χρονικά 38 39-46 (1973)] και
Συμπληρωματική αλληλογραφία [Χημικά Χρονικά 39 25-27 (1974)]

Κεφάλαιο III Δημήτριος Κ. Δάλμας (1.1 Mbytes) [Φωτογραφίες (11 Mbytes)] από το βιβλίο του Ιω. Δ. Κανδήλη Οι Θεμελιωταί των Φυσικών Επιστημών στη Νεώτερη Ελλάδα και η εποχή τους, Αθήνα 1976