Ιωάννης Ν. Ζαγανιάρης

(1900 - 1975)

Βιογραφικό σημείωμα 1931

Τακτικός καθηγητής της Οργανικής Βιομηχανικής Χημείας στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1959[-1968]), από την Αθήνα. Σπούδασε στην Αθήνα και μετεκπαιδεύθηκε στο Παρίσι και στη Λυών. Το 1931 αναγορεύθηκε υφηγητής και το 1951 έκτακτος καθηγητής του πανεπιστημίου Αθηνών. Έργα του: Οινοποιία, Οργανικά πειράματα, Πειραματική Χημεία. Δημοσίευσε επίσης πολλές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά. Πήρε μέρος στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια του 1951, 1956, 1957, 1958.

[Πηγή: Χάρη Πάτση, Νέα Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Αθήνα 1978]

Ο Ιωάννης Νικολάου Ζαγανιάρης εγεννήθη 3/10/1900 εν Αθήναις, συνεζεύχθη την Σαπφώ Κατσιγιαννάκη και απέκτησε τρία τέκνα, δύο άρρενα και ένα θήλυ. Σπούδασε Χημείαν εις το Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Ανωτάτη Σχολή Χημείας Μυλούζης και την Γαλλική Σχολή Βυρσοδεψίας του Πανεπιστημίου Λυώνος.
Σταδιοδρομία: Επιμελητής Οργανικής Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών, 1925, Υφηγητής Εφηρμοσμένης Οργανικής Χημείας της αυτής έδρας, 1931, Έκτακτος εντεταλμένος κααθηγητής της αυτής έδρας, 1949, Έκτακτος καθηγητής της αυτοτελούς έδρας της Οργανικής Βιομηχανικής χημείας, 1951, της Βιομηχανικής Χημείας, 1958. Τακτικός Καθηγητής της Βιομηχανικής Χημείας από Δεκ. 1959.
Μετέσχε διεθνών συνεδρίων Βιομηχανικής Χημείας εις Παρισίους, 1951, 1956, Αθήνας, 1957, Λιέγην, 1958, Βαρκελώνην, 1960, Χάγην, 1963. Μέλος της Εταιρείας Χημικών Εμπειρογνωμόνων της Γαλλίας.
Δημοσιεύματα: Μελέται επί ελληνικών προϊόντων, ως πολτού τομάτας, 1926, σταφυλών και γλεύκους, 1931, 1937, επί εξετάσεως της βιομηχανικής αξίας των πυρηνελαίων, 1935, επί της δι' ελαίων δέψεως, 1936. Συνθέσεις οργανικών ενώσεων δια του αντιδραστηρίου Twitchell, 1936, 1938. Επί της βιομηχανικής αξίας του λίπους των οστών, 1957. Περί των οίνων της Ελλάδος, 1961, 1963. "Οινοποιία", έκδ. α' 1931,
έκδ. β' 1949. Πολλά άλλα δημοσιεύματα και διδακτικά συγγράμματα.
Παράσημα: Ταξιάρχης Φοίνικος
Ξέναι γλώσσαι: γαλλική, αγγλική, γερμανική

Πηγή: Ελληνικόν Who's Who, τις, πόθεν, 1965, σελ. 163

Διδακτορική διατριβή: Μελέτη επί της συστάσεως του καρπού της τομάτας και του πελτέ αυτής (1925)
ΦΕΚ 230Γ/1-9-1949: Ανάθεσις διδασκαλίας του μαθήματος της Εφηρμοσμένης Οργανικής Χημείας επί τριετή θητεία εις τον έκτακτον άμισθον καθηγητήν Ιωάννην Ζαγανιάρην.