Τηλέμαχος Κομνηνός

(1862-1925)

Ο Τηλέμαχος Κομνηνός υπήρξε υφηγητής της Γενικής Χημείας από το 1892. Εγεννήθη εις Σκύρον. Εσπούδαεν εν Μονάχω, Βιέννη και Βόννη. Χημικός εις τα μεταλλεία Λαυρίου, επιμελητής του Φαρμακευτικού Χημείου, καθηγητής της Χημείας εις το Πολυτεχνείον. Έγραψε:

 1. Ueber die Einwirkung der Fettaldehyde auf Malonsäure und Aethylmalonate, 1882
 2. Η ατομικότης των στοιχείων εις τας ενώσεις των, 1884
 3. Το τέταρτον δινιτροβενζόλιον, 1891
 4. Αι πρόοδοι της Οργανικής Χημείας κατά τα τελευταία έτη, 1892
 5. Η Χημεία εν τη στρατιωτική επιστήμη, 1893
 6. Εγκόλπιον τοξικολογίας
 7. Χημικόν εγκόλπιον, 1894
 8. Μαθήματα Χημείας (λιθ.), 1894
 9. Έλεγχος λιπαρών ελαίων, 1894
 10. Οδηγός προς εξέτασιν εδωδίμων και βιομηχ. ειδών (συνεργ. Δαμβέργη), 1902
 11. Φαρμακογραφία (συνεργ. Δαμβέργη), 1908, 1910
 12. Αναλυτικοι πίνακες, 1910
 13. Δοκιμασία των σκευασμάτων της κινίνης του Κράτους, 1910
 14. Περί ραδιενεργείας των ελλ. ιαματ. πηγών (συνεργ. Δαμβέργη και Β. Αιγινήτου)
 15. Ueber einen neuen synthetischen Uebergang von der Fettreibe in die aromatische, 1910
 16. Ueber die Vertretbarkeit der in den Säureestern befindlichen Alkylen, 1910
 17. Ueber die beim Alkylersats im Aethylmalonat entstehenden Nebenprodukte, 1910
 18. Ueber die Einwirkung von Natriumalkoholat auf acetessigester, 1910
 19. Ueber eine neue synthetische Herstellungsmethode von sym. Diphenylbernsteinsäureester, 1910
 20. Ueber die Alkylvertetbarkeit in den Säureestern, 1911
 21. Εξέτασις πηλού βροχής, 1911
 22. Περί των προϊόντων της επιδράσεως πνευματικών αλάτων επί εστέρων, 1911
 23. Αναλυτική Χημεία, 1890, β' έκδ. 1915
 24. Nouveau passage synthétique de corps gras aux corps aromatiques, 1918
 25. Οργανική Χημεια, 1904, β' έκδ. 1923

Από το βιβλίο του Μ. Στεφανίδη "Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Εκατονταετηρίς 1837-1937, Ε' Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Τεύχος Β'" σελ. 79.

Κείμενα για τον Τ. Κομνηνό: