Δημήτριος Σπ. Γαλανός

(1927 - 2011)

Ο Δ. Γαλανός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Αυγούστου 1927. Το 1951 πήρε πτυχίο Χημείας και τον Ιούνιο του 1954 διδακτορικό δίπλωμα των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (Κλάδος Χημείας) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια του Μονάχου (Γερμανία) και Ιλλινόις (Η.Π.Α.). Το 1958 έγινε υφηγητής της Χημείας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο διάστημα Οκτωβρίου 1958 - Οκτωβρίου 1959 εργάστηκε και πάλι στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόις ως «research associate in Chemistry» και κατεύθυνε (ως senior investigator) ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα τα λιποειδή του λιναριού. Από το 1959 εργάζεται ερευνητικά στο Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 1963 ανέλαβε, ύστερα από ανάθεση της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Τροφίμων. Η εντολή αυτή ανανεώθηκε δύο ακόμη φορές (το 1964 και το 1967), ενώ στις 12 Αυγούστου 1968 εξελέγη έκτακτος εντεταλμένος καθηγητής της Χημείας Τροφίμων. Τέλος, στις 19 Φεβρουαρίου 1970, η Φυσικομαθηματική Σχολή αποφάσισε ομόφωνα το διορισμό του στη θέση του τακτικού καθηγητή της Χημείας Τροφίμων.
Έχει, μέχρι σήμερα, διδάξει επίσης Χημεία Τροφίμων στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών, στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη Σχολή Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής και στη Σχολή Επισκεπτριών Αδελφών και Νοσοκόμων.
Υπήρξε μέλος της Εφορίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης από το 1970 και, στη διετία 1976-1978, πρόεδρός της.
Συμμετέχει από το 1960 σε διεθνείς έρευνες πάνω στη σχέση διατροφής και στεφανιαίων παθήσεων της καρδιάς. Υπήρξε πρόεδρος (1968-1974) της επιτροπής για την επεξεργασία του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως, καθώς και τακτικό μέλος του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Κράτους (1964-1974) και του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου του Κράτους (1964-1981). Υπήρξε μέλος (1971-1976) και αντιπρόεδρος (1976-1979) του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Τυποποιήσεως (1978-1980). Από το 1977 είναι τακτικό μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων.
Είναι μέλος των εξής ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιρειών:
Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, Ελληνικής Βιολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Επιτροπής Απορρυπαντικών (ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος), Ελληνικής Εταιρείας δια την μελέτην της Αθηροσκληρώσεως, Alpha Chi Sigma, Fraternity, American Chemical Society, American Oil Chemists' Society, New York Academy of Science, International Society of Neurochemistry. Υπήρξε μέλος (1956-1961) της συντακτικής επιτροπής των «Χημικών Χρονικών», επισήμου οργάνου της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών. Καθοδήγησε εικοσιπέντε διδακτορικές διατριβές (και συνέβαλε στην εκπόνηση άλλων εννιά), έχει δε δημοσιεύσει πάνω από πενήντα εργασίες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει εκδόσει δύο διδακτικά βιβλία: «Θέματα Χημείας Τροφίμων» (πρώτη έκδοση 1971, δεύτερη έκδοση 1975, τρίτη έκδοση 1977) και «Εισαγωγή εις την εξέτασιν των Τροφίμων» με τον καθηγητή Ε. Κ. Βουδούρη - (πρώτη έκδοση 1971, δεύτερη έκδοση 1975) . Συνέβαλε στη διοργάνωση ελληνικών και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Τέλος, πήρε μέρος σε διάφορες προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας πάνω σε θέματα της ειδικότητάς του. Ένα μέρος των προσπαθειών αυτών παρουσιάζεται σε δύο βιβλία «Τρόφιμα - παρουσίαση απλουστευμένη» (Έκδοση Παπαζήση, 1978) και «Για να τρώμε σωστά - Υγιεινή Διατροφή» (Εκδόσεις Βασδέκη, 1982)

[Από την εισαγωγή του βιβλίου «Θέματα Χημείας Τροφίμων», ΟΕΔΒ, Αθήνα 1984, επιμέλεια εκδόσεως: Κ. Α. Δημόπουλος και Ν. Γ. Γαλανοπούλου]

Βιογραφικά στοιχεία

Return to: Faculty publications