Ιφιγένεια Βουρβίδου-Φωτάκη

(1921 - 1983)
 • Διατριβή επί διδακτορία: Έρευνα επί της Γλυκοζαμίνης, Αθήναι, 1949
 • Διατριβή επί υφηγεσία: Περί οξυτοκίνης, Αθήναι 1965 [Από το Αρχείο διατριβών ΕΚΤ]
 • Ιφιγένεια Βουρβίδου-Φωτάκη, Βιογραφικόν Σημείωμα και Επιστημονικόν Έργον, 1968
 • Ιφιγένεια Βουρβίδου-Φωτάκη, Συμπλήρωμα Βιογραφικού Σημειώματος και Επιστημονικού Έργου, 1976
 • Διατήρηση της συμμετρίας των τροχιακών. Εφαρμογές στην πρόβλεψη της στερεοχημείας των προϊόντων των "συγχρόνων" οργανικών αντιδράσεων, Αθήνα, 1978
 • Εισαγωγή στή χημεία αμινοξέων, πεπτιδίων, πρωτεϊνών, Αθήνα, 1978
 • Χημεία των ετεροκυκλικών ενώσεων : (βοήθημα για τους 4ετείς φοιτητές του χημικού τμήματος), Αθήνα, 1980
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο βιβλίο Χημικοί Καθηγητές Α.Ε.Ι. Αποβιώσαντες μετά το 1957. έκδοση του Συνδέσμου Συνταξιούχων της Ενώσεως Ελλήνων Χημικών, 2009.
 • Ανδριανή Γρηγοράτου, Ιφιγένεια Βουρβίδου-Φωτάκη, Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας 31, 16-19 (2019)


  Δημοσιεύσεις
  1. Έρευνα επί της Γλυκοζαμίνης, διδακτορική διατριβή, Αθήναι 1949
  2. Eine neue Umlagerungsreaktion und ein neues Prinzip zum Aufbau von Peptidketten
   M. Brenner, J. P. Zimmermann, J. Wehrmuller, P. Quitt und I. Photaki
   Experientia 11, 397 (1955)
  3. Zur Herstellung der Chlorid-hydrochloride der α-Amino-säuren
   M. Brenner und I. Photaki
   Helvetica Chimica Acta, 39, 1525 (1956) [DOI: 10.1002/hlca.19560390610, PDF]
  4. Über eine durch Cu2+ beschleunigte Amidspaltung
   I. Photaki, D. Schäufele, S. Fallab und H. Erlenmeyer
   Helvetica Chimica Acta, 39, 1484 (1956) [DOI: 10.1002/hlca.19560390603, PDF]
  5. Zum Komplexbildungsvermögen von Histidin und Histidinderivaten
   I. Photaki, S. Fallab und H. Erlenmeyer
   Helvetica Chimica Acta, 40, 187 (1957) [DOI: 10.1002/hlca.19570400121, PDF]
  6. Παράγωγα της Φαινυλαλανίνης. Μετεστεροποιήσεις
   Ιφ. Φωτάκη
   Χημικά Χρονικά 23A, 5 (1958)
  7. Υδρόλυσις αμιδικού δεσμού δι' ιόντων μετάλλων. Πρότυπα ενζυματικών αντιδράσεων
   Ιφ. Φωτάκη, S. Fallab και H. Erlenmeyer
   Χημικά Χρονικά 23A, 209 (1958)
  8. Überführung von D-Glucosamin in Oxazolon und Oxazolinderivate
   Stefanos Konstas, Iphigenia Photaki und Leonidas Zervas
   Chem. Ber. 92, 1288-1293 (1959) [DOI: 10.1002/cber.19590920609] [PDF]
  9. Über Cystein- und Cystinpeptide
   L. Zervas und I. Photaki
   Chimia 14, 375 (1960)
  10. Peptidsynthesen über N-Phosphorylaminosäure-phosphorsäure-anhydride
   Alexandros Cosmatos, Iphigenia Photaki und Leonidas Zervas
   Chem. Ber 94, 2644-2655 (1961) [DOI: 10.1002/cber.19610941010] [PDF]
  11. On Cysteine and Cystine Peptides I. New S-Protecting Groups for Cysteine
   Leonidas Zervas and Iphigenia Photaki
   J. Am. Chem. Soc. 84, 3887-3897 (1962) [DOI: 10.1021/ja00879a019] [PDF]
  12. On Cysteine and Cystine Peptides II. S-Acylcysteines in Peptide Synthesis
   Leonidas Zervas, Iphigenia Photaki and Nicolaos Ghelis
   J. Am. Chem. Soc. 85, 1337-1341 (1963) [DOI: 10.1021/ja00892a027] [PDF]
  13. On Cysteine and Cystine Peptides
   L. Zervas. I. Photaki, A. Cosmatos and N. Ghelis
   Peptides: Proceedings of the Fifth European Peptide Symposium, ed. G. T. Young, Pergamon Press, Oxford 1963, p. 27
  14. Διήθησις δια πηκτής. Μία νέα χρωματογραφική μέθοδος διαχωρισμού
   Ιφιγ. Φωτάκη
   Χημικά Χρονικά 30Α, 1 (1965)
  15. The Synthesis of an Oxytocin-type Fragment of Insulin
   A. Cosmatos, I. Photaki and L. Zervas
   Peptides: Proceedings of the Sixth European Peptide Symposium, ed. L. Zervas, Pergamon Press, Oxford, 1965, p. 301
  16. On Cysteine and Cystine Peptides III. Synthesis of a Fragment of Insulin Containining the Intrachain Disulfide Bridge
   Leonidas Zervas, Iphigenia Photaki, Alexandros Cosmatos, and Dimitrios Borovas
   J. Am. Chem. Soc. 87, 4922-4933 (1965) [DOI: 10.1021/ja00949a041] [PDF]
  17. Transformation of Serine to Cysteine. β-Elimination Reactions in Serine Derivatives
   I. Photaki
   J. Am. Chem. Soc. 85, 1123 (1963) [DOI: 10.1021/ja00891a019, PDF]
  18. Synthesis and Some Biological Properties of 4-Deamido-oxytocin (4-Glutamic Acid Oxytocin)
   I. Photaki and V. du Vigneaud
   Peptides: Proceedings of the Sixth European Peptide Symposium, ed. L. Zervas, Pergamon Press, Oxford 1965, p. 235.
  19. 4-Dearnido-oxytocin, an Analog of the Hormone Containing Glutamic Acid in Place of Glutamine
   I. Photaki and V. du Vigneaud
   J. Am. Chem. Soc. 87, 908 (1965). [DOI: 10.1021/ja01082a038] [PDF]
  20. Synthesis of N-Protected Oxytoceines
   I. Photaki
   Experientia 20, 487 (1964).
  21. Transformation of L-Serine to L-Cysteine
   I. Photaki and V. Bardakos
   Experientia 21, 371 (1965).
  22. Περί οξυτοκίνης, διατριβή επί Υφηγεσία, Αθήναι, 1965
  23. Transformation of L-serine Peptides to L-Cysteine Peptides
   I. Photaki and V. Bardakos
   J. Am. Chem. Soc. 87, 3489 (1965) [DOI: 10.1021/ja01093a037] [PDF]
  24. A New Synthesis of Oxytocin Using S-Acyl Cysteines as Intermediates
   I. Photaki
   J. Am. Chem. Soc. 88, 2292 (1966) [DOI: 10.1021/ja00962a036] [PDF]
  25. Transformation of β-Chloro-L-alanine Peptides into L-Cysteine Peptides
   I. Photaki and V. Bardakos
   Chemical Communications, 818 (1966) [DOI: 10.1039/C19660000818, PDF]
  26. Some Problems Concerning Amino, Carboxyl and Side-Chain Protection, Peptides
   L. Zervas, I. Photaki, C. Yovanidis, J. Taylor. I. Phocas and V. Bardakos
   Proceedings of the Eighth European Peptide Symposium, ed. H. C. Beyerman, A. Van Den Linde, and W. Maassen Van Den Brink, North-Holland, 1967, p. 28
  27. Catalytic Activity of a Cysteine-containing Esterase Model
   I. Photaki and V. Bardakos
   Chemical Communications, 275 (1967) [DOI: 10.1039/C19670000275, PDF]
  28. New Methods in Peptide Synthesis, Part IV. N→S Transfer of N-o-nitrophenylsulphenyl Groups in Cysteine Peptides
   I. Phocas, C. Yovanidis, I. Photaki and L. Zervas
   J. Chem. Soc. (C) 1506-1509 (1967) [DOI: 10.1039/J39670001506] [PDF]
  29. Some New Methods in Peptide Synthesis
   I. Photaki
   Pharmacology of Hormonal Polypeptides and Proteins, Plenum Press,U.S.A., p. 1, 1967
  30. Synthesis and Catalytic Properties of the Pentapeptide Thr-Ala-Cys-His-Asp
   I. Photaki, V. Bardakos, A. W. Lake, and G. Lowe
   Journal of the Chemical Society (C) 1860 (1968)
  31. On Cysteine and Cystine Peptides
   I. Photaki. I. Phocas, J. Taylor-Papadimitriou and L. Zervas
   Peptides: Proceedings of the Ninth European Peptide Symposium, ed. E. Bricas. North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1968, p. 201
  32. Notiz über S-Trityl-L-cystein
   Leonidas Zervas, Iphigenia Photaki und Iphigenia Phocas
   Chem. Ber. 101, 3332 (1968) [DOI: 10.1002/cber.19681010941][DOI: 10.1002/cber.19681010941] [PDF]
  33. Catalytic Properties of Synthetic Pentapeptides
   I. Photaki and S. Moschopedis
   Exprerientia 25, 903 (1969)
  34. On Cysteine and Cystine Peptides. Part V. S-Trityl and S-Diphenylmethyl Cysteine and Cystine Peptides
   I. Photaki, J. Taylor-Papadimitriou, C. Sakarellos, P. Mazarakis, and L. Zervas
   J. Chem. Soc. (C) 2683-2687 (1970) [DOI: 10.1039/J39700002683] [PDF]
  35. On Cysteine and Cystine Peptides. Part VI. S-Acetylcysteines in Peptide Synthesis
   I. Photaki
   J. Chem. Soc. (C) 2687 (1970) [DOI: 10.1039/J39700002687] [PDF]
  36. Propagation of two Dissimilar Peptide Chains from a Single Polyvalent N-Protecting Group
   I. Photaki, A. Ferderigos. L. Zervas
   Peptides: Proceedings of the 13th European Peptide Symposium, ed. A. Yaron. J. Wiley-Israel Universities Press 1975, p. 47
  37. On Typical and Nontypical Arginine Peptides
   I. Photaki C. Sakarellos. A. Yiotakis and L. Zervas
   Peptides: Proceedings of the 13th European Peptide Symposium ed. A. Yaron, J. Wiley-Israel Universities Press 1975, p. 65
  38. On Lanthionine and Cyclolanthionine Peptides
   I. Photaki, I. Samouilidis and L. Zervas
   Peptides: Proceedings of the 13th European Peptide Symposium, ed. A. Yaron. J. Wiley-Israel Universities Press 1975, p. 415
  39. Serum Inactivation of an Oxytocin Analogue: Effect on Uterotonic Activity in vivo
   V. Pliska, J. Vasak, E. Niederer and J. Rudinger; C. Kotsira-Engonopoulos and I. Photaki
   Endocrinology 1975, London, p. 4
  40. Nω-linked arginine peptides
   I. Photaki, A. Yiotakis
   Journal of the Chemical Society-Perkin Transactions 1 3, 259-264 (1976) [DOI: 10.1039/P19760000259, PDF]
  41. Synthesis and catalytic properties of peptides containing amino-acids involved in active-centers of hydrolytic enzymes
   Photaki, I; Sakarellou-Daitsiotou, M
   Journal of the Chemical Society-Perkin Transactions 1 6, 589-591 (1976) [DOI: 10.1039/P19760000589, PDF]
  42. The Role of Sulfur in Amino Acid Protecting Group Chemistry, εις το βιβλίον: Topics on Sulfur Chemistry, vol. I, ed. Al. Senning, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1976, p. 111-185.
  43. Interactions of platinum complexes, peptides, methionine and dehydrogenases
   Melius, P; McAuliffe, CA; Photaki, I; Sakarellou-Daitsiotou, M
   Bioinorganic Chemistry 7, 203-210 (1977)
  44. Synthesis and some pharmacological properties of [glu(ome)4]oxytocin and [mpr1, glu(ome)4]oxytocin
   Photaki, I; Tzougraki, C; Kotsira-Engonopoulos, C
   International Journal of Peptide and Protein Research 13, 426-433 (1979)
  45. Lanthionine Chemistry. Part 4. Synthesis of Diastereoisomeric Cyclolanthionyl Derivatives
   Iphegenia Photaki, Ioannis Samouilidis, Stephanes Caranikas, and Leonidas Zervas
   J. C. S., Perkin I 2599-2605 (1979) [DOI: 10.1039/P19790002599] [PDF]
  46. Lanthionine Chemistry. Part 5. Synthesis of Cyclic Non-symmetrical Lanthionyl Peptides
   Iphigenia Photaki, Stephanos Caranikas, Ioannis Samouilidis, and Leonidas Zervas
   J. C. S. Perkin I. 1965-1970 (1980) [DOI: 10.1039/P19800001965] [PDF]
  47. The effect of some structural modifications of the oxytocin molecule on the duration of the galactogogic response
   Barth, T; Slaninova, J; Servitova, L; Lebl, M; Kotsira-Engonopoulos, C; Tzougraki, C; Photaki, I; Krojidlo, M; Jost, K
   Collection of Czechoslovak Chemical Communications 46, 2441-2445 (1981)
  48. Spectroscopic studies and x-ray crystal-structure determination of the complex cis-(S-ethylcysteine)platinum(II)dichloride
   Theodorou, V; Photaki, I; Hadjiliadis, N; Gellert, RW; Bau, R
   Inorganica Chimica Acta-articles 60 JUN, 1-7 (1982)
  49. Some applications of the curtius rearrangement
   Moutevelis-Minakakis, P; Photaki, I
   Journal of the Chemical Society-Perkin Transactions 1 11, 2277-2281 (1985) [DOI: 10.1039/P19850002277, PDF]

  50. Βιογραφικό σημείωμα και επιστημονικό έργο του αείμνηστου ακαδημαϊκού - καθηγητή Οργανικής Χημείας Λεωνίδα Θ. Ζέρβα Χημικά Χρονικά Γενική Έκδοση 46, Δεκέμβριος 1981, 35-47