Παρασκευή Κ. Ευθυμίου

(1923 - 2013)
 • Διατριβή επί διδακτορία: Έρευνα της χαρακτηριστικής θερμοκρασίας του λευκοχρύσου δι' ακτίνων Roentgen, Αθήναι 1952 [Επίσης στο Αρχείο διατριβών ΕΚΤ]
 • Διατριβή επί υφηγεσία: Επίδρασις των ακτίνων β επί της μαγνητοαντιστάσεως και της ευκινησίας των φορέων του ινδιούχου αντιμονίου, Αθήναι 1963 [Από το Αρχείο διατριβών ΕΚΤ]
 • Τίτλοι - σπουδές και επιστημονικές εργασίες 1978
 • Συμπλήρωμα του βιογραφικού σημειώματος του 1978 [1979]
 • Πρόσθετες πληροφορίες για την σταδιοδρομία της (και φωτογραφία) στο άρθρο των Π. Κιμουρτζή και Β. Σιγούντου Η εποχή που τα πρωτόνια είχαν φύλο. Γυναίκες στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1922-1967), Academia 6 79-132 (2016) [πηγή]


  Δημοσιεύσεις
  1. THE CHARACTERISTIC TEMPERATURE OF PLATINUM FROM X-RAY REFLECTIONS
   ALEXOPOULOS, K; EUTHYMIOU, P
   PHILOSOPHICAL MAGAZINE 45, 1332-1342 (1954)
   DOI: 10.1080/14786441208561142
  2. EFFECT OF ELECTRON IRRADIATION ON MAGNETORESISTANCE OF INSB
   EUTHYMIO.PC
   PHYSICA STATUS SOLIDI 8, 131-& (1965)
   DOI: 10.1002/pssb.19650080113
  3. EFFECT OF NEUTRON AND GAMMA-RAY IRRADIATION ON CARRIER LIFETIME AND DETECTIVITY OF INSB
   EUTHYMIO.PC; TANENBAU.AL
   PHYSICA STATUS SOLIDI 16, 183-& (1966)
   DOI: 10.1002/pssb.19660160116
  4. EFFECT OF ELECTRON IRRADIATION ON MINORITY CARRIER MOBILITY AND LIFETIME OF P-TYPE INSB
   EUTHYMIO.PC; RAVANOS, CE
   PHYSICA STATUS SOLIDI 38, K85-& (1970)
   DOI: 10.1002/pssb.19700380174
  5. EFFECT OF ELECTRON BOMBARDMENT ON MINORITY AND MAJORITY CARRIER LIFETIMES OF GASB
   EUTHYMIO.PC; KLADIS, DI; RAVANOS, CE; BEKRIS, PD
   PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH 47, K91-& (1971)
   DOI: 10.1002/pssb.2220470241
  6. CARRIER LIFETIMES IN LOW-RESISTIVITY GAAS UPON ELECTRON-BOMBARDMENT AND ANNEALING
   KLADIS, DI; EUTHYMIO.PC
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 10, 479-& (1972)
   DOI: 10.1002/pssa.2210100216
  7. MAGNETOPHOTOCONDUCTIVITY OF SEMI-INSULATING GAAS AND ITS BEHAVIOR UPON ELECTRON-BOMBARDMENT
   NOMICOS, CD; EUTHYMIO.PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 43, 5131-5134 (1972)
   DOI: 10.1063/1.1661084
  8. BEHAVIOR OF MAGNETOPHOTOCONDUCTIVITY OF SEMI-INSULATING GAAS UPON ALPHA-PARTICLE BOMBARDMENT
   EUTHYMIO.PC; NOMICOS, CD; PHILADEL.AT
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 44, 521-522 (1973)
   DOI: 10.1063/1.1661928
  9. TEMPERATURE-DEPENDENCE OF MINORITY-CARRIER LIFETIME IN LOW-RESISTIVITY GAAS
   KLADIS, DI; EUTHYMIO.PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 45, 2775-2776 (1974)
   DOI: 10.1063/1.1663666
  10. DETERMINATION OF CARRIER MOBILITIES IN SEMI-INSULATING GAAS
   PHILADEL.AT; EUTHYMIO.PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 45, 955-957 (1974)
   DOI: 10.1063/1.1663349
  11. CARRIER LIFETIME OF SEMI-INSULATING GAAS IN REGION OF MAGNETOCONCENTRATION
   NOMICOS, CD; PHILADELPHEUS, AT; EUTHYMIOU, PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 46, 4106-4107 (1975)
   DOI: 10.1063/1.322127
  12. SURFACE RECOMBINATION VELOCITY IN P-TYPE INSB UPON ETCHING AND ALPHA-PARTICLE BOMBARDMENT
   EUTHYMIOU, PC; SKOUNTZOS, PA; POLYCHRONAKIS, KS
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 46, 1421-1423 (1975)
   DOI: 10.1063/1.321716
  13. CARRIER CONCENTRATION RATIO AND HALL-MOBILITY OF SEMI-INSULATING GAAS UPON PHOTOEXCITATION AND ELECTRON-BOMBARDMENT
   EUTHYMIOU, PC; NOMICOS, CD; THEODOROU, DE
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 46, 449-451 (1975)
   DOI: 10.1063/1.322258
  14. DEPENDENCE OF SURFACE RECOMBINATION VELOCITY OF INSB ON TEMPERATURE AND ALPHA-BOMBARDMENT DOSE
   SKOUNTZOS, PA; EUTHYMIOU, PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 47, 4693-4696 (1976)
   DOI: 10.1063/1.322364
  15. MAGNETOPHOTOCONDUCTIVITY OF SEMI-INSULATING GAAS AS A FUNCTION OF LIGHT-INTENSITY
   NOMICOS, CD; EUTHYMIOU, PC; PAPAIOANNOU, GI
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 47, 3365-3366 (1976)
   DOI: 10.1063/1.323095
  16. EFFECT OF REPEATED VARIOUS SURFACE TREATMENTS ON SURFACE RECOMBINATION VELOCITY OF N-INSB
   SKOUNTZOS, PA; EUTHYMIOU, PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 48, 430-433 (1977)
   DOI: 10.1063/1.323351
  17. EFFECT OF ILLUMINATION ON MOBILITIES IN SEMI-INSULATING GAAS
   THEODOROU, DE; EUTHYMIOU, PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 48, 427-429 (1977)
   DOI: 10.1063/1.323350
  18. SCATTERING MECHANISMS OF HEAVY AND LIGHT HOLES IN P-TYPE GALLIUM ANTIMONIDE
   HADJICONTIS, BE; EUTHYMIOU, PC; KLADIS, DI
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 27, 633-635 (1978)
   DOI: 10.1016/0038-1098(78)90459-3
  19. TEMPERATURE-DEPENDENCE OF HOLE MOBILITY IN NORMAL-TYPE INSB UPON ELECTRON-BOMBARDMENT
   EUTHYMIOU, PC; EFTAXIAS, CA; RAMMOS, EA; RAVANOS, CE; CONSTANDINIDES, SP
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 28, 989-992 (1978)
   DOI: 10.1016/0038-1098(78)90655-5
  20. ABSOLUTE EFFICIENCY OF CSL-NA PHOSPHOR UNDER FLUOROSCOPY CONDITIONS
   NOMICOS, CD; GIAKOUMAKIS, GE; RAVANOS, CE; EUTHYMIOU, PC; SANDILOS, PX
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 49, 4564-4565 (1978)
   DOI: 10.1063/1.325469
  21. ABSOLUTE EFFICIENCY OF (ZNCD)S - AG PHOSPHOR UNDER FLUOROSCOPY CONDITIONS
   NOMICOS, CD; GIAKOUMAKIS, GE; EUTHYMIOU, PC; SANDILOS, PX
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 49, 3636-3638 (1978)
   DOI: 10.1063/1.325209
  22. PROFILE OF CARRIER LIFETIMES IN ILLUMINATED GAAS AS A FUNCTION OF DEPTH
   PAPAIOANNOU, GI; EUTHYMIOU, PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 49, 2578-2580 (1978)
   DOI: 10.1063/1.325072
  23. MAGNETOPHOTOCONDUCTIVITY OF SEMI-INSULATING GAAS AS A FUNCTION OF ETCHING TIME
   EFTAXIAS, CA; EUTHYMIOU, PC; NOMICOS, CD
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 29, 629-631 (1979)
   DOI: 10.1016/0038-1098(79)90679-3
  24. DETERMINATION OF SHALLOW TRAPS IN N-TYPE GAP
   POLYCHRONAKIS, KS; EUTHYMIOU, PC
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 31, 889-892 (1979)
   DOI: 10.1016/0038-1098(79)90411-3
  25. LIGHT ANGULAR-DISTRIBUTION AND MODULATION TRANSFER-FUNCTION OF A FLUORESCENT SCREEN EXCITED BY AN ELECTRON-BEAM
   GIAKOUMAKIS, GE; NOMICOS, CD; EUTHYMIOU, PC
   CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS 57, 2190-2193 (1979)
   DOI: 10.1139/p79-299
  26. SPECTRUM OF LIGHT EMITTED FROM ZNCDS - AG SCREENS EXCITED BY AN ELECTRON-BEAM
   GIAKOUMAKIS, GE; NOMICOS, CD; EUTHYMIOU, PC
   APPLIED PHYSICS 20, 357-359 (1979)
   DOI: 10.1007/BF00895010
  27. TEMPERATURE-DEPENDENCE OF MOBILITIES AND CARRIER CONCENTRATIONS IN SEMI-INSULATING GAAS
   HALOULOS, SG; PAPASTAMATIOU, MJ; KALKANIS, GT; NOMICOS, CD; EUTHYMIOU, PC; PAPAIOANNOU, GJ
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 34, 245-247 (1980)
   DOI: 10.1016/0038-1098(80)90402-0
  28. MODULATION TRANSFER-FUNCTION OF FLUORESCENT SCREENS EXCITED BY X-RAYS
   GIAKOUMAKIS, GE; NOMIKOS, CD; EUTHYMIOU, PC
   PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 25, 1105-1110 (1980)
   DOI: 10.1088/0031-9155/25/6/008
  29. ABSOLUTE EFFICIENCY OF ZNCDS-AG SCREENS EXCITED BY AN ELECTRON-BEAM
   GIAKOUMAKIS, GE; NOMICOS, CD; EUTHYMIOU, PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 51, 4976-4980 (1980)
   DOI: 10.1063/1.328375
  30. DEPENDENCE OF SURFACE RECOMBINATION VELOCITY OF P-TYPE INSB ON TEMPERATURE AND ALPHA-PARTICLE BOMBARDMENT
   EUTHYMIOU, PC; SKOUNTZOS, PA; RAVANOS, CE; HADJIKONTIS, BE
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 37, 733-736 (1981)
   DOI: 10.1016/0038-1098(81)91088-7
  31. TEMPERATURE-DEPENDENCE OF MAGNETOPHOTOCONDUCTIVITY IN N-TYPE INSB
   SKOUNTZOS, PA; HADJICONTIS, BE; HALOULOS, SG; EUTHYMIOU, PC
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 37, 445-447 (1981)
   DOI: 10.1016/0038-1098(81)91225-4
  32. SOME ASPECTS ON THE GENERATION AND TRANSMISSION OF LIGHT IN PHOSPHOR SCREENS EXCITED BY AN ELECTRON-BEAM
   GIAKOUMAKIS, GE; NOMICOS, CD; EUTHYMIOU, PC
   CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS 59, 88-92 (1981)
   DOI: 10.1139/p81-012
  33. TRANSPORT PARAMETERS OF PARTIALLY ILLUMINATED SEMICONDUCTORS
   PAPAIOANNOU, GJ; EUTHYMIOU, PC; PAPASTAMATIOU, MJ
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 46, 165-167 (1983)
   DOI: 10.1016/0038-1098(83)90602-6
  34. TEMPERATURE-DEPENDENCE OF ZNCDS-AG CATHODOLUMINESCENCE EFFICIENCY UNDER ELECTRON-BEAM EXCITATION
   KALIAKATSOS, JA; EUTHYMIOU, PC; NOMICOS, CD; GIAKOUMAKIS, GE
   APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 31, 213-214 (1983)
   DOI: 10.1007/BF00614956
  35. TRANSPORT PARAMETERS OF N-TYPE GASB
   KOURKOUTAS, CD; BEKRIS, PD; PAPAIOANNOU, GJ; EUTHYMIOU, PC
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 49, 1071-1075 (1984)
   DOI: 10.1016/0038-1098(84)90426-5
  36. ANOMALOUS MAGNETORESISTANCE EFFECTS IN TE DOPED GASB
   KOURKOUTAS, CD; BEKRIS, PD; PAPAIOANNOU, GJ; EUTHYMIOU, PC
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 55, 881-885 (1985)
   DOI: 10.1016/0038-1098(85)90199-1
  37. PHOTOVOLTAIC EFFECTS OF GAAS-MESFET LAYERS
   PAPAIOANNOU, GJ; KALIAKATSOS, JA; EUTHYMIOU, PC; FORREST, JR
   IEE PROCEEDINGS-I COMMUNICATIONS SPEECH AND VISION 132, 167-169 (1985)
   DOI: 10.1049/ip-i-1.1985.0034 digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/ip-i-1.1985.0034
  38. ELECTRON-DAMAGE STUDIES IN GAP AT LOW-TEMPERATURE
   EUTHYMIOU, PC; PAPAIOANNOU, GJ; KALIAKATSOS, JA; KOURKOUTAS, CD; BANBURY, P
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 58, 193-195 (1986)
   DOI: 10.1016/0038-1098(86)90841-0
  39. ON THE ELECTRON-IRRADIATION INDUCED DEFECTS IN GAP-ZN
   PAPAIOANNOU, GJ; EUTHYMIOU, PC; CARABATOS, C; LEPLEY, B; BATH, A
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 98, K125-K127 (1986)
   DOI: 10.1002/pssa.2210980246
  40. TRANSPORT PARAMETERS IN ILLUMINATED LAYERS OF SEMIINSULATING GAAS
   EUTHYMIOU, PC; PAPAIOANNOU, GJ; KOURKOUTAS, CD; BANBURY, PC
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 62, 423-425 (1987)
   DOI: 10.1016/0038-1098(87)91047-7
  41. DETERMINATION BY OPTICAL DLTS OF THE DISTRIBUTION OF STATES NEAR THE VALENCE BAND OF PLASMA OXIDIZED N-TYPE INP
   LEPLEY, B; BATH, A; CARABATOSNEDELEC, C; PAPAIOANNOU, GJ; EUTHYMIOU, PC; RAVELET, S
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 108, K41-K46 (1988)
   DOI: 10.1002/pssa.2211080160
  42. DETERMINATION OF THE SCATTERING MECHANISMS IN PARA-TYPE SEMICONDUCTORS OF THE III-V GROUP - THE CASE OF ZN-DOPED GAP AND NATURAL (UNDOPED) GASB
   KOURKOUTAS, CD; PAPAIOANNOU, GJ; EUTHYMIOU, PC; ZARDAS, GE
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 67, 651-655 (1988)
   DOI: 10.1016/0038-1098(88)90185-8
  43. INFLUENCE OF ILLUMINATION INTENSITY ON NEGATIVE PHOTOCONDUCTIVITY OF SI ION-IMPLANTED GAAS-CR
   PAPAIOANNOU, GJ; NOWAK, M; EUTHYMIOU, PC
   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 65, 4864-4868 (1989)
   DOI: 10.1063/1.343199
  44. ON THE IMPURITY PHOTOCONDUCTIVITY OF SEMI-INSULATING GAP-CR
   PAPAIOANNOU, GJ; ANAGNOSTAKIS, E; EUTHYMIOU, PC; KOURKOUTAS, CD; ZARDAS, G
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 114, K215-K218 (1989)
   DOI: 10.1002/pssa.2211140261
  45. DEPENDENCE OF I-U CHARACTERISTICS OF GAAS-MESFET ON TEMPERATURE AND ELECTRON-IRRADIATION
   EUTHYMIOU, PC; BANBURY, PC; PAPAIOANNOU, GJ; ZARDAS, GE
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 116, K133-K135 (1989)
   DOI: 10.1002/pssa.2211160172
  46. DLTS STUDIES OF DEFECTS IN GAP-TE BEFORE AND AFTER ELECTRON-IRRADIATION
   BANBURY, PC; EUTHYMIOU, PC; KOURKOUTAS, CD; ZARDAS, GE
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 74, 305-308 (1990)
   DOI: 10.1016/0038-1098(90)90191-D
  47. DEPENDENCE OF THE MOBILITY LIMIT UPON THE FERMI LEVEL POSITION IN DIRECT GAP III-V GROUP SEMICONDUCTORS
   KOURKOUTAS, CD; EUTHYMIOU, PC; PAPAIOANNOU, GJ
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 74, 999-1001 (1990)
   DOI: 10.1016/0038-1098(90)90473-O
  48. DEPENDENCE OF I-U CHARACTERISTICS OF GAAS-MESFETS ON TEMPERATURE AND ALPHA-PARTICLE IRRADIATION
   ZARDAS, GE; EUTHYMIOU, PC; SZENTPALI, B; SYMEONIDES, C; KOURKOUTAS, K
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 123, K79-K82 (1991)
   DOI: 10.1002/pssa.2211230153
  49. CORRECTION OF THE DRIFT MOBILITY MEASUREMENTS IN GAAS-MESFETS
   KOURKOUTAS, CD; EUTHYMIOU, PC; SZENTPALI, B; KOVACS, B; SOMOGYI, K
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 78, 849-852 (1991)
   DOI: 10.1016/0038-1098(91)90633-7
  50. EFFECT OF ELECTRON-IRRADIATION ON THE MOBILITY PROFILE IN GAAS FATFET
   SZENTPALI, B; KOVACS, B; HUBER, D; KOURKOUTAS, CD; EUTHYMIOU, PC; ZARDAS, GE
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 80, 321-323 (1991)
   DOI: 10.1016/0038-1098(91)90138-L
  51. EFFECT OF ALPHA-PARTICLE IRRADIATION ON ALGAAS/GAAS PLANAR PHOTOCONDUCTIVE DETECTORS AT LOW-TEMPERATURES
   ZARDAS, GE; EUTHYMIOU, PC; SYMEONIDES, C; KOURKOUTAS, CD; YANNAKOPOULOS, PH
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 133, K49-K52 (1992)
   DOI: 10.1002/pssa.2211330129
  52. LONG-RANGE EFFECT IN ION-IMPLANTED GAAS
   ALESHCHENKO, YA; BOBROVA, EA; VAVILOV, VS; VODOPYANOV, LK; GALKIN, GN; CHUKICHEV, MV; RESVANOV, RR; EUTHYMIOU, P; KOURKOUTAS, C; BEKRIS, P; SOKOLOV, SY; KUZEMCHENKO, TA; KHAVROSHIN, DL; KIV, AE
   RADIATION EFFECTS AND DEFECTS IN SOLIDS 125, 323-331 (1993)
   DOI: 10.1080/10420159308220210
  53. THE EFFECT OF ELECTRON-IRRADIATION DOSE ON THE PROFILE OF ELECTRIC CHARACTERISTICS OF GAAS VPE LAYERS
   KOURKOUTAS, CD; KOVACS, B; EUTHYMIOU, PC; SZENTPALI, B; SOMOGYI, K; BANBURY, PC; ZARDAS, GE
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 135, K21-K24 (1993)
   DOI: 10.1002/pssa.2211350135
  54. EFFECT OF ALPHA-PARTICLE IRRADIATION ON GAAS PLANAR PHOTOCONDUCTIVE DETECTORS AT LOW-TEMPERATURES
   EUTHYMIOU, PC; ZARDAS, GE; SYMEONIDIS, C; BANBURY, PC; KOURKOUTAS, CD
   PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLIED RESEARCH 139, K113-K116 (1993)
   DOI: 10.1002/pssa.2211390236
  55. A STUDY OF THE PROFILE OF THE E3 ELECTRON TRAP IN GAAS
   KOURKOUTAS, CD; KOVACS, B; EUTHYMIOU, PC; SZENTPALI, B; SOMOGYI, K; GIAKOUMAKIS, GE
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 89, 45-49 (1994)
   DOI: 10.1016/0038-1098(94)90415-4
  56. Room temperature persistent photoconductivity in GaP : S
   Zardas, GE; Theodorou, DE; Euthymiou, PC; Symeonides, CI; Riesz, F; Szentpall, B
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 105, 77-79 (1998)
   DOI: 10.1016/S0038-1098(97)10065-5
  57. The influence of small doses of fast neutron irradiation on the critical temperature and EPR spectra of YBa2Cu3O7-delta high temperature superconductors
   Karchava, G; Guskos, N; Glenis, S; Likodimos, V; Kekelidze, N; Tsintsadze, G; Euthymiou, P
   PHYSICA C 317, 561-564 (1999)
   DOI: 10.1016/S0921-4534(99)00130-6
  58. Electrical and detection performance of radiation detector based on bulk semi-insulating InP : Fe: Role of detector volume
   Zat'ko, B; Dubecky, F; Darmo, J; Euthymiou, P; Necas, V; Krempasky, M; Sekacova, M; Korytar, D; Csabay, O; Harmatha, L; Pelfer, PG
   ASDAM 2000: THIRD INTERNATIONAL EUROCONFERENCE ON ADVANCED SEMICONDUCTOR DEVICES AND MICROSYSTEMS - CONFERENCE PROCEEDINGS , 429-432 (2000)
   DOI: 10.1109/ASDAM.2000.889537
  59. Dependence of GaAs : Si persistent photoconductivity on temperature and alpha-particle irradiation
   Zardas, GE; Yannakopoulos, PH; Ziska, M; Symeonides, C; Euthymiou, PC; Csabay, O
   MICROELECTRONICS JOURNAL 36, 1-4 (2005)
   DOI: 10.1016/j.mejo.2004.10.011
  60. Persistent photoconductivity in a InP : Fe single layer structure at room temperature
   Zardas, GE; Yannakopoulos, PH; Symeonides, CI; Csabay, O; Euthymiou, PC
   MATERIALS SCIENCE-POLAND 23, 985-988 (2005)
   DOI: www.materialsscience.pwr.wroc.pl/bi/vol23no4/articles/ms_2005_017.pdf
  61. Temperature dependence of Si-GaAs energy gap using photoconductivity spectra
   Zardas, GE; Yannakopoulos, PH; Ziska, M; Symeonides, C; Vesely, M; Euthymiou, PC
   MICROELECTRONICS JOURNAL 37, 91-93 (2006)
   DOI: 10.1016/j.mejo.2005.04.056
  62. Influence of low energy alpha-particle fluxes on the photoconductivity of GaAs
   Euthymiou, P. C.; Symeonides, Ch. I.; Yannakopoulos, P. H.; Zardas, G. E.
   REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 14, 183-186 (2007)
   DOI: www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_21407/euthymiou.html
  63. Electron irradiation induced defects in undoped and Te doped gallium phosphide
   Zardas, G. E.; Symeonides, Ch. I.; Euthymiou, P. C.; Papaioannou, G. J.; Yannakopoulos, P. H.; Vesely, M.
   SOLID STATE COMMUNICATIONS 145, 332-336 (2008)
   DOI: 10.1016/j.ssc.2007.12.003
  64. A study of electron transition in the energy gap of SI-GaAs with photoconductivity spectra and under alpha-particle irradiation
   Zardas, G. E.; Yannakopoulos, P. H.; Symeonides, Chrys I.; Vesely, M.; Euthymiou, P. C.
   MICROELECTRONICS JOURNAL 39, 737-739 (2008)
   DOI: 10.1016/j.mejo.2007.12.024
  65. BEHAVIOUR OF SEMI-INSULATING GaAs ENERGY LEVELS
   Yannakopoulos, P. H.; Zardas, G. E.; Papaioannou, G. J.; Symeonides, Ch. I.; Vesely, M.; Euthymiou, P. C.
   REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 22, 52-59 (2009)
   DOI: www.ipme.ru/e-journals/RAMS/no_12209/yannakopoulos.html