Καρτέλλες Εργαστηρίου Φυσικοχημείας

Οι επόμενοι φοιτητές οφείλουν να παραδώσουν μία φωτογραφία για την καρτέλλα τους που τηρείται στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας. Αυτό πρέπει να γίνεται όταν παρακολουθούν Φυσικοχημεία Ι ή, το αργότερο, όταν αρχίζουν τις εργαστηριακές ασκήσεις.

200700084
200800019
200800098
200800159
200900006
200900105
200900113
201000110
201100074
201300149
201400072
201400167
201400190
201400215
201400224
201500127
201500148
201600060
201600140
201600158
201700054
Οι ακόλουθοι φοιτητές δεν έχουν παραδώσει φωτογραφία, ούτε έχουν ολοκληρώσει τις εργαστηριακές ασκήσεις. [Πλήρης κατάλογος φοιτητών με εκκρεμότητες εργαστηριακών ασκήσεων]
199500148
199600164
199800133
200000068
200100200
200200155
200400083
200400121
200400190
200500007
200500019
200600059
200600068
200600156
200700119
200700164
200800014
200800097
200800125
200800148
200900130
200900155
200900167
201000023
201100028
201100059
201100071
201300004
201300059
201300147
201400154
201400204
201500132
201500137
201600142
201700003
201700021
201700046
201700096
201700101
201700135

Ενημέρωση 8/10/2020