Φυσικοχημεία IV

Ανακοινώσεις

Το μάθημα διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο στους φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/10/2017, στις 14:00.

Η ύλη του μαθήματος

Γενικός φορμαλισμός τροχιακής στροφορμής. Τροχιακή στροφορμή και χωρικές στροφές. Σύζευξη στροφορμών. Στροφορμή spin. Προσεγγιστικές μέθοδοι στασίμων καταστάσεων (θεωρία διαταραχών για εκφυλισμένες και μη εκφυλισμένες καταστάσεις, θεωρία παραλλαγών). Προσεγγιστικές μέθοδοι για χρονικώς εξαρτημένα προβλήματα (αναπαραστάσεις κατά Schrodinger, Heisenberg, ενδιάμεση αναπαράσταση, χρονικώς εξαρτημένη θεωρία διαταραχών, αδιαβατικές και μη αδιαβατικές διεργασίες). Αλληλεπίδραση κβαντικών συστημάτων με εξωτερικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, Άλληλεπίδραση κβαντικών συστημάτων με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Σύγγραμμα: P. W. Atkins Μοριακή Κβαντική Μηχανική, Παπαζήση, 1999

Χρήσιμες ιστοσελίδες για το μάθημα αυτό:
Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας