Φυσικοχημεία Στερεάς Κατάστασης

Το μάθημα διδάσκεται συνήθως κατά το χειμερινό εξάμηνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ειδίκευση στην Φυσικοχημεία ή σε άλλες κατευθύνσεις.

Η ύλη του μαθήματος

Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας