Δομή και αντιδράσεις του πυρήνα

Το μάθημα διδάσκεται συνήθως κατά το χειμερινό εξάμηνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ειδίκευση στην Φυσικοχημεία ή σε άλλες κατευθύνσεις.

Η ύλη του μαθήματος

Μελέτη πυρηνικής δομής. Το πυρηνικό πρότυπο των στιβάδων (Shell Model). Παραμορφωμένο πρότυπο στιβάδων (Nilsson Shell model). Εισαγωγή στη θεωρία Hartree-Fock για τον πυρήνα (Skyrme Hartree-Fock). Υπολογισμοί ιδιοτήτων θεμελιώδους και διεγερμένων καταστάσεων. Θεωρία α-διασπάσεως. Θεωρία β-διασπάσεως. Θεωρία γ-διασπάσεως. Κβαντική θεωρία σκεδάσεως. Σκέδαση απο δυναμικό Coulomb και απο πυρηνικό δυναμικό + δυναμικό Coulomb. Πυρηνικές αντιδράσεις. Ταξινόμηση και μοντέλα πυρηνικών αντιδράσεων. Θερμοδυναμική και στατιστική μηχανική του πυρήνα. Εφαρμογές στην περιγραφή διεργασιών αποδιέγερσης υψηλώς διεγερμένων πυρήνων. Πειραματικές μέθοδοι παραγωγής και μελέτης πυρήνων στα όρια της πυρηνικής σταθερότητας (εξωτικών πυρήνων). Πυρηνοσύνθεση στο σύμπαν και τους αστέρες, διεργασίες σύνθεσης βαρέων στοιχείων (s-process, r-process). Πειραματική και θεωρητική μελέτη της καταστατικής εξισώσεως πυρηνικής ύλης. Αναφορά σε σύγχρονες ερευνητικές κατευθύνσεις στην Πυρηνική Χημεία/ Φυσική.

Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας