Στατιστική Μηχανική Μοριακών Συστημάτων

Το μάθημα διδάσκεται συνήθως κατά το εαρινό εξάμηνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ειδίκευση στην Φυσικοχημεία.

Η ύλη του μαθήματος

Αναγκαιότητα εφαρμογής της Στατιστικής Μηχανικής στην Επιστήμη της Χημείας. Πιθανότητα, βασικές κατανομές. Μικροσκοπικοί νόμοι (εξισώσεις) κίνησης κλασικών σωματιδίων. Χώρος των Φάσεων κατα Gibbs, ορισμός Στατιστικού Μηχανικού Συνόλου (Εnsemble). O τελεστής Liouville και η αγκύλες Poisson. Συναρτήσεις κατανομών στο χώρο των φάσεων και τo θεώρημα Liouville. Συναρτήσεις καταμερισμού Στατιστικών Μηχανικών Συνόλων. Εφαρμογές σε μοριακά συστήματα. Διακυμάνσεις μακροσκοπικών ιδιοτήτων. Μέση Διαμοριακή Δομή και Συναρτήσεις Κατανομής σε κλασικά υγρά και αέρια συστήματα. Συναρτήσεις Κατανομών και Θεωρία Διαταραχών. Η Καταστατική Εξίσωση Van der Waals μέσω εφαρμογής της Θεωρίας Διαταραχών. Χωροχρονική συνάρτηση Van Hove. Δυναμικές μοριακές ιδιότητες και Συναρτήσεις Συσχετισμού Χρόνου. Διασύνδεση με Δυναμική Φασματοσκοπία. Εισαγωγή στις υπολογιστικές τεχνικές μοριακών προσομοιώσεων "Monte Carlo" και "Μοριακής Δυναμικής".

Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας