Κβαντική θεώρηση της ύλης-μαθηματικές έννοιες

Το μάθημα διδάσκεται συνήθως κατά το χειμερινό εξάμηνο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν ειδίκευση στην Φυσικοχημεία.

Η ύλη του μαθήματος

Αρχές και αξιώματα της Κβαντικής, Φρέατα διαφόρων διαστάσεων και γεωμετριών, Αρμονικός ταλαντωτής (τελεστές δημιουργίας και καταστροφής), Κίνηση εντός κεντρικού δυναμικού (άτομο του Υδρογόνου), Γενικός φορμαλισμός τροχιακής στροφορμής, Τροχιακή στροφορμή και χωρικές στροφές (Συμμετρίες), Σύζευξι στροφορμών, Στροφορμή spin, Ταυτοτικά Σωματίδια, Προσεγγιστικές μέθοδοι στασίμων καταστάσεων (θεωρία διαταραχών για εκφυλισμένες και μη εκφυλισμένες καταστάσεις, θεωρία παραλλαγών), Προσεγγιστικές μέθοδοι για χρονικώς εξηρτημένα προβλήματα (αναπαραστάσεις κατά Schrodinger, Heisenberg, ενδιάμεσος αναπαράστασις, χρονικώς εξηρτημένη θεωρία διαταραχών, αδιαβατικές και μη αδιαβατικές διεργασίες), Αλληλεπίδρασις κβαντικών συστημάτων με εξωτερικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία (Λεπτή και υπέρλεπτος υφή του ατόμου του υδρογόνου), Αλληλεπίδρασις κβαντικών συστημάτων με Η/Μ ακτινοβολία.

Εργαστήριο Φυσικοχημείας
Μαθήματα Εργαστηρίου Φυσικοχημείας