Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στις εκδηλώσεις για το Διεθνές Έτος Χημείας

29/4/2011: Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές σε συνάντηση ανταλλαγής ιδεών στο αμφιθέατρο ΦΜ3 την Τρίτη 3 Μαΐου 2011 στις 13:15. Πέρα από τις προτάσεις που αναφέρονται παρακάτω, υπάρχει η νέα ιδέα μιας θεατρικής παραστάσεως με έργο που έχει χημικό θέμα.

26/3/2011
Το 2011 έχει ανακηρυχθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών Διεθνές Έτος Χημείας. Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει σειρά εκδηλώσεων για αυτό τον λόγο. ’Αλλες απευθύνονται στο ευρύ κοινό, άλλες σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, άλλες στους ίδιους τους χημικούς. Μεταξύ άλλων στο τελευταίο σκέλος προγραμματίζεται ένα σαββατοκύριακο με κύριους πρωταγωνιστές τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας, τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς. Οι δραστηριότητες στις οποίες θα μπορείτε να συμμετάσχετε δεν έχουν προσδιορισθεί ακριβώς διότι εσείς θα τις επιλέξετε, θα τις οργανώσετε και θα τις πραγματοποιήσετε. Μπορείτε να οργανώσετε 2-3 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με συνομιλητές κάποιους από σας και θέματα γενικού ενδιαφέροντος που άπτονται της χημείας ή της φοιτητικής σας ιδιότητας. Μπορείτε να ανεβάσετε μια επιθεώρηση με εναύσματα από τις εμπειρίες σας στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια ή την όποια εξωπανεπιστημιακή διασκέδαση. Μπορείτε να προετοιμάσετε μερικά πειράματα χημείας για επίδειξη στους συναδέλφους σας και τους λοιπούς προσκεκλημένους. Μπορείτε να επεξεργασθείτε ένα θέμα βιβλιογραφικά, θεωρητικά ή εργαστηριακά και να παρουσιάσετε τα πορίσματά σας. Μπορείτε να παρουσιάσετε πτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες. Μπορείτε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αρχίσετε να συγκεντρώνετε οπτικοακουστικό υλικό (ταινίες, φωτογραφίες κ.α.) από την καθημερινή σας ζωή και να κάνετε μια παρουσίαση με τα απαραίτητα σχόλια. Μπορείτε να φτιάξετε posters επιστημονικά ή καλλιτεχνικά για να είναι αναρτημένα σε όλη την διάρκεια της εκδηλώσεως. Μπορείτε να οργανώσετε μια συζήτηση όπου θα θέσετε ερωτήματα για θέματα στα οποία δεν έχετε καταφέρει να λάβετε απαντήσεις κατά την διάρκεια των σπουδών σας και να τα υποβάλετε σε μέλη του προσωπικού του τμήματος. Έχετε την δυνατότητα να δουλέψετε ατομικά ή σε ομάδες ή ακόμη να ζητήσετε την βοήθεια μελών του προσωπικού.

Η εκδήλωση αυτή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαΐου. Συγκεκριμένος προϋπολογισμός για αυτήν δεν υπάρχει, αλλά τα εργαστήρια του τμήματος είναι διατεθειμένα να προσφέρουν τα μέσα που διαθέτουν για την πραγματοποιήσή της, ύστερα από σχετική συνεννόηση των εμπλεκομένων. Όλα τα αιτήματα θα εξετασθούν κατά περίπτωση.

Σας καλούμε να σκεφθείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε κάποια ή κάποιες απο τις προτεινόμενες δραστηριότητες ή να προτείνετε άλλες που εσείς θεωρείτε ενδιαφέρουσες ή στις οποίες θεωρείτε πιθανότερο να εμπλακείτε. Συζητήστε με τους φίλους σας τι θα σας άρεσε να κάνετε και αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη. Κατόπιν μπορείτε να απευθύνεσθε στα μέλη την οργανωτικής επιτροπής του τμήματος που συντονίζουν και τις άλλες εκδηλώσεις για να προτείνετε και να συζητήσετε τις ιδέες σας.

Οι δραστηριότητες αυτές είναι επίσης μια ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών δοθέντος ότι οι πρώτοι με μεγαλύτερη εμπειρία στο τμήμα Χημείας και στο αντικείμενο της Χημείας είναι σε θέση να λάβουν πρωτοβουλίες και να βοηθήσουν και να κατευθύνουν τους προπτυχιακούς συναδέλφους τους. Πάντως τέτοιες συνεργασίες δεν αποτελούν προϋπόθεση για οποιαδήποτε δραστηριότητα των προπτυχιακών φοιτητών.

Το ζητούμενο από την προσπάθεια αυτή είναι μια κινητοποίηση όλων των φοιτητών και κατ΄επέκταση και του προσωπικού με αφορμή το Διεθνές Έτος, αλλά και με αντικείμενο την Χημεία η οποία επηρεάζει την ζωή όλων μας και ειδικότερα όσων ασχολούνται με αυτήν επαγγελματικά.

Η Επιτροπή του Τμήματος έχει τα εξής μέλη:

Α. Μαυρίδης, πρόεδρος
Δ. Γεωργιάδης
Ι. Ζαμπετάκης
Ε. Ιατρού
Π. Κυρίτσης
Π. Μηνακάκη
Α. Οικονόμου
Μ. Πιτσικάλης
Α. Τσεκούρας