Διεθνές Έτος Χημείας 2011 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η παραγωγή του Οξυγόνου

27 Απριλίου 2012
18:00 - 20:00


18:22
18:31
18:35
18:50
19:02
19:02
19:29
19:29
19:30
19:32
19:33
19:42
19:51
19:51
20:07
20:07