Αναμνηστικά διπλώματα φοιτητών για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις για το Διεθνές Έτος Χημείας

Ημερίδα 1ης Ιουνίου 2011

Αμφιθέατρο Α15 Τμήματος Χημείας

Δόθηκαν στους ονομαζόμενους αποδέκτες την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011 και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.