Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Εργαστήριο Φυσικοχημείας του Τμήματος Χημείας

29 Μαρτίου 2017


Συγκέντρωση μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας "Θ. Γιαννακόπουλος"

Περιγραφή μιας διατάξεως κενού για μετρήσεις τάσεων σε λεπτά στρώματα πάγου

6 Απριλίου 2017


Παρουσίαση βασικών ιδεών της Φυσικοχημείας

Μελέτη ραδιενεργών υλικών με μετρητές Geiger-Müller

Διάταξη κενού για μετρήσεις τάσεων σε λεπτά στρώματα πάγου

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας