Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας

29 Μαρτίου 2017


Μοντέλα μορίων και διευκρίνιση ασθένειας με χημική ερμηνεία στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Καταλυόμενη αναγωγή H2O2 για παραγωγή "οδοντόπαστας για ελέφαντες"
Χρωματογραφία

6 Απριλίου 2017


Παρατήρηση οξειδοαναγωγικής αντιδράσεως στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας: Μπλε του μεθυλενίου μπορεί να αναχθεί με γλυκόζη προς την άχρωμη μορφή του και να ξαναοξειδωθεί προς την μπλε μορφή του με οξυγόνο (από τον αέρα).

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας
Μοντέλα μορίων και διευκρίνιση ασθένειας με χημική ερμηνεία στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας

Καταλυόμενη αναγωγή H2O2 για παραγωγή "οδοντόπαστας για ελέφαντες"
Χρωματογραφία

Επίσκεψη στο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος