Φωτογραφίες από τις επισκέψεις σχολείων στο Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας

29 Μαρτίου 2017


Ογκόμετρηση για τον προσδιορισμό της βιταμίνης C σε χυμό

6 Απριλίου 2017

Φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των σχολείων στο Τμήμα Χημείας