Ημερίδα Χημείας 2013

Κατά το πρότυπο της επιτυχημένης ημερίδας του Διεθνούς Έτους Χημείας 2011, προτείνεται η διοργάνωση μιας σειράς ομιλιών από φοιτητές - κυρίως προπτυχιακούς - του Τμήματος Χημείας. Οι ομιλίες των φοιτητών θα μπορούσαν να διαρκούν 15 λεπτά περίπου και να καλύπτουν οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να ενδιαφέρει τους χημικούς.

Προτεινόμενη ημερομηνία: Παρασκευή 24 Μαΐου 2013
Χώρος: Αμφιθέατρο Α15

Πιθανά θέματα:

Όποιοι φοιτητές ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ένα από τα παραπάνω θέματα ή ενδιαφέρονται για κάποιο άλλο θέμα, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα επόμενα μέλη του προσωπικού του Τμήματος Χημείας: Ν. Γαλανοπούλου, Δ. Γεωργιάδης, Ε. Δασενάκης, Ι. Ζαμπετάκης, Ν. Θωμαΐδης, Π. Κυρίτσης, Α. Οικονόμου, Ι. Παπαευσταθίου, Μ. Πιτσικάλης, Γ. Σουλιώτης, Α. Τσεκούρας.

Παρουσιάσεις και πέρα από το απλό σχήμα μιας ομιλίας είναι ευπρόσδεκτες.