Αναμνηστικά διπλώματα φοιτητών για την συμμετοχή τους στην ημερίδα των φοιτητών της 24ης Μαΐου 2013

Αμφιθέατρο Α15 Τμήματος Χημείας

Δόθηκαν στους ονομαζόμενους αποδέκτες την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση.