Φωτογραφίες από την παρουσίαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 22/3/2017

Click on the pictures to see enlarged version.