Αυτοοργάνωση και Δυναμική Πολυμερών και κολλοειδών

Η οργάνωση συμπολυμερών και κολλοειδών συστημάτων σε μεσοσκοπική κλίμακα προωθείται μέσω διαφορετικών φυσικών αρχών. Η χρήση των ιδίων δομικών μονάδων στα δύο συστήματα προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου και γεφύρωσης πολυμερικής και κολλοειδούς δυναμικής συμπεριφοράς. Με βάση την σύνδεση συμπολυμερών με ειδικά μεγάλα μοριακά βάρη γίνεται πειραματικά εφικτή η πρόσβαση στον δυναμικό παράγοντα δομής, S(q,t), και η διερεύνηση της πλούσιας δυναμικής ανταπόκρισής των. Δυνατότητα παγίδευσης με laser διαφαίνεται εφικτή.

Ομιλητής Γ. Φυτάς

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
Ηράκλειο Κρήτης
Χρόνος: Δευτέρα, 1 Μαρτίου 1999, 10:00