Μελέτη της χημικής σταθερότητας των 1,4-δενζοδιαζεπινών σε όξινο περιβάλλον

Η μελέτη της χημικής σταθερότητας των φαρμάκων παρουσιάζει ενδιαφέρον και απαιτείται από τις Αρμόδιες Αρχές γιατί επιτρέπει την καλλίτερη κατανόηση της φυσικοχημικής, φαρμακοθεραπευτικής και τοξικολογικής τους συμπεριφοράς. Οι 1,4-βενζοδιαζεπίνες χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία διαφόρων νευρολογικών παθήσεων, όπως το άγχος, η αϋπνία και οι επιληπτικοί σπασμοί. Οι πολλαπλές χρήσεις τους είναι αποτέλεσμα των ποικίλων ιδιοτήτων, που πηγάζουν από την πολύπλοκη βενζοδιαζεπινική δομή τους.

Λόγω του θεραπευτικού ενδιαφέροντος των ενώσεων αυτών, η μελέτη της χημικής τους σταθερότητας και ο προσδιορισμός τους σε φαρμακευτικά σκευάσματα και βιολογικά υγρά είναι επιβεβλημένα.

Οι 1,4-βενζοδιαζεπίνες υδρολύονται σε όξινο περιβάλλον, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την απορρόφησή τους από το γαστρεντερικό σύστημα. Λόγω της σπουδαιότητας του μηχανισμού της αντιδράσεως αυτής, η κινητική της διασπάσεώς τους έχει μελετηθεί ευρέως. Παρ’ όλα αυτά, η αντίδραση είναι πολύπλοκη και σε πολλές περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι αόριστα. Αρκετά παράγωγα της κατηγορίας αυτής, αν και έχουν παρόμοια δομή, παρουσιάζουν πολύ διαφορετική συμπεριφορά κατά την όξινη υδρόλυσή τους. Σχηματίζουν ενδιάμεσα προϊόντα με μικρούς ή μεγάλους χρόνους ημιζωής, εμφανίζουν “μονοφασική” ή “διφασική” κινητική.

Στην παρούσα ομιλία, θα παρατεθεί το γενικό σχήμα υδρολύσεως των 1,4-βενζοδιαζεπινών. Εν συνεχεία θα δειχθεί πώς διαμορφώνεται ο εν λόγω μηχανισμός και οι κινητικές παράμετροι διαφόρων μελών αυτής της κατηγορίας φαρμάκων, όπου και θα περιληφθεί η ερευνητική μας εμπειρία. Τέλος, θα σημειωθεί το πρακτικό ενδιαφέρον που απορρέει από τις μελέτες αυτές.

Ομιλήτρια: Ε. Α. Αρχοντάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρόνος: Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 1998, 10:00