Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία. Αναφορά στην μελέτη και στην πολυπλοκότητα των λιποσωμιακών βιολογικών μεμβρανών και των νανοομοειδών φαρμάκων

Η προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει τα έργα του αρχίζει από την Προϊστορία. Κηροί, ορυκτή πίσσα, πίσσα από ατελή καύση ξύλου, εκκρίσεις εντόμων ήταν γνωστά και χρησιμοποιούνταν ήδη κατά τους χρόνους αυτούς. Όπως προκύπτει από γραπτές πηγές, στην ελληνική αρχαιότητα έλαια (ξηραινόμενα και μη), ρητίνες, κηροί, κόμμεα και προϊόντα απόσταξης ξύλων, καθώς και συνδυασμοί τους, χρησιμοποιούνταν ευρέως για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση και προστασία ιερών γλυπτών και της επένδυσής τους (θεραπεία και κόσμησις). Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι συμπληρώσεις γλυπτών και κεραμικών που συναντώνται.
Στα Ρωμαϊκά χρόνια εισάγεται η χρήση του ασβέστιου ύδατος, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως και σήμερα για την αποκατάσταση της συνοχής ασβεστιτικών υλικών, το εκχύλισμα οξαλίδας για επιφανειακές κατεργασίες ασβεστολίθων και η παρασκευή υδραυλικών κονιαμάτων.
Στο Μεσαίωνα χρησιμοποιούνται τεχνικές και υλικά, γνωστά ήδη από την προϊστορία, όμως κάποια στοιχεία της τεχνολογίας κυρίως της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής εποχής ξεχνιούνται (όπως η παρασκευή υδραυλικών κονιαμάτων), ενώ εμφανίζονται και νέα υλικά (όπως για παράδειγμα η υδρύαλος).
Τον 19ο αιώνα συντίθενται οι εστέρες του πυριτικού οξέος και προτείνονται για τη στερέωση λίθων, υλικά που χρησιμοποιούνται και σήμερα. Τον 20ο αιώνα γίνεται ευρεία χρήση οργανικών πολυμερών, τα οποία όμως παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα.
Πιο πρόσφατα υλικά στερέωσης είναι οι νανοδιασπορές υδροξειδίου του ασβεστίου σε οργανικούς διαλύτες για την αποκατάσταση της συνοχής ασβεστολίθων, κονιαμάτων, ακόμα και χρωμάτων σε τοιχογραφίες, καθώς και νανοδιασπορές πυριτίας.
Δεδομένου ότι τα υλικά και οι μέθοδοι επιφανειακών καθαρισμών αποτελούν ευρύτατο επίσης θέμα, στην παρούσα ομιλία γίνεται αναφορά μόνο στην πλέον σύγχρονη μέθοδο ασφαλούς απομάκρυνσης οργανικών πολυμερών από μνημεία και έργα τέχνης, προς αποκατάσταση των επεμβάσεων με χρήση των εν λόγω υλικών κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

Ομιλήτρια: Κέλλη Κουζέλη
Δρ Χημικός ΕΚΠΑ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού

Ώρα: Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019, 15:00