Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία. Αναφορά στην μελέτη και στην πολυπλοκότητα των λιποσωμιακών βιολογικών μεμβρανών και των νανοομοειδών φαρμάκων

Το επιστημονικό αντικείμενο της Φαρμακευτικής Νανοτεχνολογίας το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της Νανοτεχνολογίας [διάσταση νανο (1 nm = 10-9 m)] αφορά στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων φαρμάκων. Η Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο το οποίο έχει αποδώσει σημαντικά και πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά φαρμάκων και έχει επίσης συνεισφέρει τόσο στην διάγνωση των νόσων όσο και στην απεικόνιση των πασχόντων ιστών. Η ομιλία αφορά στην περιγραφή της υγρής κρυσταλλικής κατάστασης της ύλης, της πολυπλοκότητας των τεχνητών λιπιδικών μεμβρανών ως βασικών δομικών μονάδων μεταφοράς και παράδοσης των λιποσωμιακών φαρμάκων. Επίσης στην ανάδειξη της σπουδαιότητας του μηχανισμού της αυτό-οργάνωσης και του λυοτροπισμού των δομικών τους συστατικών όπως φωσφολιπιδίων, πολυμερών και στις τεχνικές μελέτης της διαδικασίας αυτής. Τέλος θα γίνει αναφορά σε σημαντικά εγκεκριμένα λιποσωμιακά φάρμακα και των πλεονεκτημάτων τους.

Ομιλητής: Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος
Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας & Νανοτεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ώρα: Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019, 15:00