Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ του Κβαντικού και του Κλασσικού Κόσμου του Νανοσκοπικού Μαγνητισμού: Γιγάντια Μαγνητικά Μοριακά Ολιγομερή Βασισμένα σε Ολιγοπυρηνικές Mnx Επαναλαμβανόμενες Μονάδες

Η ερευνητική περιοχή του Μοριακού Μαγνητισμού έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερο δυναμισμό τα τελευταία χρόνια προς αρκετές διαφορετικές κατευθύνσεις. Μία από αυτές περιλαμβάνει και την ανάπτυξη μεθόδων για τη σύνθεση και μελέτη γιγάντιων μεταλλο-οργανικών πλειάδων.1 Τέτοιες ενώσεις παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον τόσο για τις συναρπαστικές κρυσταλλικές δομές τους όσο και για το γεγονός ότι συχνά εμφανίζουν ενδιαφέροντα μαγνητικά φαινόμενα όπως σιδηρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής, υψηλές τιμές σπιν στη βασική τους κατάσταση, συμπεριφορά μαγνητισμού μοναδικού μορίου και ιδιαίτερα ενθαρρυντική μαγνητοθερμική συμπεριφορά που τις καθιστά υποψήφιες για χρήση στη μαγνητική ψύξη. Επιπλέον, το γεγονός ότι από άποψη μεγέθους βρίσκονται στη διεπιφάνεια μεταξύ του μοριακού και του κλασικού κόσμου του νανοσκοπικού μαγνητισμού τα καθιστά ελκυστικά υλικά για μελέτη των φυσικών τους ιδιοτήτων καθώς είναι πιθανό να οδηγήσουν στην ανακάλυψη νέων φαινομένων καθώς και στην καλύτερη κατανόηση των ήδη γνωστών από τη βιβλιογραφία.

Παρότι ένας αριθμός μεταλλο-οργανικών ενώσεων με υψηλές πυρηνικότητες έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία, ελάχιστες από αυτές βασίζονται σε γνωστές ολιγοπυρηνικές ενώσεις ως δομικές μονάδες. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα συζητηθούν μια σειρά από γιγάντιες πολυπυρηνικές ενώσεις οι οποίες βασίζονται σε γνωστές Mnx επαναλαμβανόμενες μονάδες.2 Όλες αυτές οι ενώσεις εμφανίζουν εντυπωσιακές δομές διαστάσεων μερικών νανομέτρων και πολύ υψηλά μοριακά βάρη, αντίστοιχα με αυτά μικρών σε μέγεθος πρωτεϊνών. Μάλιστα, αρκετές από αυτές εμφανίζουν και ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες. Θα συζητηθούν η σύνθεσή τους, κρυσταλλικές δομές τους καθώς και οι μαγνητικές τους ιδιότητες.

Βιβλιογραφία
[1] C. Papatriantafyllopoulou, E. E. Moushi, G. Christou, A. J. Tasiopoulos, Chem. Soc. Rev., 45, 1597 (2016).
[2] (a) E. E. Moushi, C. Lampropoulos, W. Wernsdorfer, V. Nastopoulos, G. Christou, A. J. Tasiopoulos, J. Am. Chem. Soc. 132, 16246 (2010); (b) M. Charalambous, E. E. Moushi, C. Papatriantafyllopoulou, W. Wernsdorfer, V. Nastopoulos, G. Christou, A. J. Tasiopoulos, Chem. Commun, 48, 5410 (2012); (c) M. Manoli, R. Inglis, M. J. Manos, G. S Papaefstathiou, E. K. Brechin, A. J. Tasiopoulos, Chem. Commun., 49, 1061 (2013); (d) M. Manoli, S. Alexandrou, L. Pham, G. Lorusso, W. Wernsdorfer, M. Evangelisti, G. Christou, A. J. Tasiopoulos, Angew. Chem. Int. Ed., 55, 679, (2016); (e) M. Manoli, R. Inglis, S. Piligkos, L. Yanhua, W. Wernsdorfer, E. K. Brechin, A. J. Tasiopoulos, Chem. Commun., 52, 12829 (2016).

Ομιλητής: Αναστάσιος Τασιόπουλος
Τμήμα Χμείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

Ώρα: Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017, 13:00