Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος βραβείου Νομπέλ

Το φετινό Νόμπελ Φυσικής απονεμήθηκε σε 3 φυσικούς που σχετίζονται ιδιαίτερα με την καταγραφή για πρώτη φορά βαρυτικών κυμάτων. Θα αναλυθεί η έννοια των βαρυτικών κυμάτων, σε συνδυασμό με την ιστορία της πρόβλεψης αυτών. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η ιδέα της καταγραφής αυτών και θα παρουσιαστούν οι πληροφορίες που θα μας προμηθεύσει η δυνατότητα ανίχνευσης τέτοιων κυμάτων στο μέλλον.

Ομιλητής: Θεοχάρης Αποστολάτος
Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ

Ώρα: Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017, 13:00